Kronoloogia

Kõik osad, 27.03.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Toila valla 2018.aasta eelarve vastuvõtmine RT IV, 27.03.2018, 63 Toila Vallavolikogu määrus 9 01.01.2018 - 31.12.2018
Haapsalu linna 2018. aasta koondeelarve RT IV, 27.03.2018, 62 Haapsalu Linnavolikogu määrus 16 30.03.2018 - 08.07.2018
Järva valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine RT IV, 27.03.2018, 61 Järva Vallavolikogu määrus 10 30.03.2018 - 31.12.2018
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord RT IV, 27.03.2018, 60 Põltsamaa Vallavolikogu määrus 8 30.03.2018 - 28.02.2019
Valitsusliikmetele hüvitise maksmise otsustamine ja selle suuruse määramine RT IV, 27.03.2018, 59 Põltsamaa Vallavolikogu määrus 6 30.03.2018 - …
Viimsi valla 2018. aasta lisaeelarve artiklite jaotuse kinnitamine RT IV, 27.03.2018, 58 Viimsi Vallavalitsus määrus 6 30.03.2018 - 31.12.2018
Pajusi valla eelarve reservfondi käsutamise kord RT IV, 27.03.2018, 57 Pajusi Vallavolikogu määrus 20 30.03.2018 - kehtetu
Reservfondi kasutamise kord RT IV, 27.03.2018, 56 Põltsamaa Linnavolikogu määrus 53 30.03.2018 - kehtetu
Ruumiandmete seadusest tuleneva otsustusõiguse delegeerimine RT IV, 27.03.2018, 55 Peipsiääre Vallavolikogu määrus 8 30.03.2018 - …
Maakatastriseadusest tuleneva otsustusõiguse delegeerimine RT IV, 27.03.2018, 54 Peipsiääre Vallavolikogu määrus 7 30.03.2018 - …
Rae Vallavalitsuse infoturbe poliitika RT IV, 27.03.2018, 53 Rae Vallavalitsus määrus 9 30.03.2018 - …
Rae valla kriisikomisjoni moodustamine ja selle põhimäärus RT IV, 27.03.2018, 52 Rae Vallavalitsus määrus 10 30.03.2018 - …
Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri RT IV, 27.03.2018, 51 Mäksa Vallavolikogu määrus 5 30.03.2018 - kehtetu
Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri RT IV, 27.03.2018, 50 Haaslava Vallavolikogu määrus 57 30.03.2018 - kehtetu
Maapõueseadusega pandud ülesannete delegeerimine valitsusele RT IV, 27.03.2018, 49 Haaslava Vallavolikogu määrus 42 30.03.2018 - kehtetu
Meerpalu raamatukogu põhimäärus RT IV, 27.03.2018, 48 Meeksi Vallavolikogu määrus 3 30.03.2018 - kehtetu
Meeksi vallavolikogu eelarvekomisjoni põhimäärus RT IV, 27.03.2018, 47 Meeksi Vallavolikogu määrus 8 30.03.2018 - kehtetu
Meeksi Vallavolikogu ja Meeksi Vallavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord RT IV, 27.03.2018, 46 Meeksi Vallavolikogu määrus 7 30.03.2018 - kehtetu
Volituste delegeerimine RT IV, 27.03.2018, 45 Mäksa Vallavolikogu määrus 8 30.03.2018 - kehtetu
Hooldajatoetuse maksmise kord puudega lapse hooldajale RT IV, 27.03.2018, 44 Antsla Vallavolikogu määrus 7 30.03.2018 - kehtetu

Kokku: 68| Näitan: 1- 20|Näita kõiki