Kronoloogia

Kõik osad, 27.04.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Tõlliste valla 2017. aasta I lisaeelarve RT IV, 27.04.2017, 33 Tõlliste Vallavolikogu määrus 4 30.04.2017 - 31.12.2017
Nime määramine RT IV, 27.04.2017, 32 Varbla Vallavalitsus määrus 8 30.04.2017 - …
Kärdla Põhikooli vastuvõtu tingimused ja kord RT IV, 27.04.2017, 31 Hiiu Vallavolikogu määrus 85 30.04.2017 - …
Paide Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni põhimäärus RT IV, 27.04.2017, 30 Paide Linnavalitsus määrus 3 30.04.2017 - 20.01.2018
Mäksa valla korraldatud jäätmeveo kord RT IV, 27.04.2017, 29 Mäksa Vallavolikogu määrus 12 30.04.2017 - …
Riigi poolt rahastatava raske või sügava puudega lapse lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord RT IV, 27.04.2017, 28 Mäksa Vallavolikogu määrus 16 30.04.2017 - kehtetu
Väike-Maarja Vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskiri RT IV, 27.04.2017, 27 Väike-Maarja Vallavalitsus määrus 3 30.04.2017 - kehtetu
Mäksa Vallavolikogu 17.09.2012.a määruse nr 12 ”Mäksa valla korraldatud jäätmeveo kord” muutmine RT IV, 27.04.2017, 26 Mäksa Vallavolikogu määrus 4
Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse kasutamise kord RT IV, 27.04.2017, 25 Mäksa Vallavolikogu määrus 3 30.04.2017 - …
Taebla valla kaugküttepiirkondade määramine RT IV, 27.04.2017, 24 Taebla Vallavolikogu määrus 39 30.04.2017 - kehtetu
Lääne-Nigula valla arengufondist ettevõtluskeskkonna arendamisele suunatud projektide rahastamise kord RT IV, 27.04.2017, 23 Lääne-Nigula Vallavolikogu määrus 6 30.04.2017 - 06.09.2018
Lääne-Nigula valla kaugküttepiirkondade määramine RT IV, 27.04.2017, 22 Lääne-Nigula Vallavolikogu määrus 7 30.04.2017 - …
Lääne-Nigula Vallavalitsuse palgajuhendi ja Lääne-Nigula Vallavalitsuse ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavate nõuete kehtestamine RT IV, 27.04.2017, 21 Lääne-Nigula Vallavolikogu määrus 8 30.04.2017 - 31.12.2017
Teehoiukulude hüvitise määramine RT IV, 27.04.2017, 20 Taebla Vallavolikogu määrus 42 30.04.2017 - kehtetu
Taebla valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri RT IV, 27.04.2017, 19 Taebla Vallavolikogu määrus 37 30.04.2017 - kehtetu
Märjamaa vallaasutuste töötajate koosseisud RT IV, 27.04.2017, 18 Märjamaa Vallavalitsus määrus 3 30.04.2017 - 30.09.2017
Aegviidu Lasteaia põhimääruse kinnitamine RT IV, 27.04.2017, 17 Aegviidu Vallavolikogu määrus 28 30.04.2017 - 31.03.2018
Märjamaa Vallavalitsuse 22.03.2017 määruse nr 3 „Märjamaa vallaasutuste töötajate koosseisud“ muutmine RT IV, 27.04.2017, 16 Märjamaa Vallavalitsus määrus 4
Martna Põhikooli põhimääruse kinnitamine RT IV, 27.04.2017, 15 Martna Vallavolikogu määrus 38 30.04.2017 - …
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord RT IV, 27.04.2017, 14 Jõhvi Vallavolikogu määrus 22 30.04.2017 - kehtetu

Kokku: 44| Näitan: 1- 20|Näita kõiki