Kronoloogia

Kõik osad, 27.08.2019

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Õpilaste transpordi korraldamise ja sõidukulu hüvitamise kord Hiiumaa vallas RT IV, 27.08.2019, 14 Hiiumaa Vallavolikogu määrus 66 30.08.2019 - …
Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord RT IV, 27.08.2019, 13 Are Vallavalitsus määrus 1 01.09.2019 - kehtetu
Sauga valla lasteaedadesse laste vastuvõtmise, lasteaiakoha kasutamise ja lasteaiast väljaarvamise kord RT IV, 27.08.2019, 12 Sauga Vallavalitsus määrus 3 01.09.2019 - kehtetu
Sindi Lasteaeda laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord RT IV, 27.08.2019, 11 Sindi Linnavalitsus määrus 5 01.09.2019 - kehtetu
Tori Lasteaeda laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord RT IV, 27.08.2019, 10 Tori Vallavalitsus määrus 4 01.09.2019 - kehtetu
Kiili valla 2019. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine RT IV, 27.08.2019, 9 Kiili Vallavolikogu määrus 9 30.08.2019 - 31.12.2019
Kallaste lasteaed-põhikooli põhimäärus RT IV, 27.08.2019, 8 Kallaste Linnavolikogu määrus 3 30.08.2019 - 31.10.2019
Põhja-Pärnumaa valla andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise delegeerimine RT IV, 27.08.2019, 7 Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu määrus 17 30.08.2019 - …
Koolieelse lasteasutuse vanemate poolt kaetava kohatasu määra kinnitamine RT IV, 27.08.2019, 6 Are Vallavolikogu määrus 7 01.01.2020 - kehtetu
Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanemate poolt kaetava osa määra ja maksmise korra kehtestamine RT IV, 27.08.2019, 5 Sauga Vallavolikogu määrus 22 01.01.2020 - kehtetu
Sindi Lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine RT IV, 27.08.2019, 4 Sindi Linnavolikogu määrus 34 01.01.2020 - kehtetu
Tori Lasteaia rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine RT IV, 27.08.2019, 3 Tori Vallavolikogu määrus 13 01.01.2020 - kehtetu
Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord RT IV, 27.08.2019, 2 Tori Vallavalitsus määrus 11 01.09.2019 - …
Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanema osalustasu määra kehtestamine RT IV, 27.08.2019, 1 Tori Vallavolikogu määrus 80 01.01.2020 - …
T. Riisalo puhkusele lubamine RT III, 27.08.2019, 1 Vabariigi President käskkiri 86
Avaliku teenindamise lepingu nr 3-3/2014/272 täiendav kokkulepe nr 87 RT I, 27.08.2019, 13 Kagu Ühistranspordikeskus leping
Avaliku teenindamise lepingu nr 3-3/2014/272 täiendav kokkulepe nr 86 RT I, 27.08.2019, 12 Kagu Ühistranspordikeskus leping
Avaliku teenindamise lepingu nr 3-3/15/413 täiendav kokkulepe nr 22 RT I, 27.08.2019, 11 Kagu Ühistranspordikeskus leping
Kutseõppeasutuse arendustegevust ja õppekasvatustööd käsitlevate kohustuslike dokumentide nõuded ja dokumentide pidamise kord RT I, 27.08.2019, 10 Haridus- ja teadusminister määrus 23 30.08.2019 - …
Haridus- ja teadusministri 28. augusti 2013. a määruse nr 23 „Kutseõppeasutuse arendustegevust ja õppekasvatustööd käsitlevate kohustuslike dokumentide nõuded ja dokumentide pidamise kord” muutmine RT I, 27.08.2019, 9 Haridus- ja teadusminister määrus 41

Kokku: 28| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json