Kronoloogia

RT I, 28.06.2019

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Haldusleping riigisiseste toetusprogrammide elluviimiseks RT I, 28.06.2019, 53 Kultuuriminister leping
2019. aastal antava kalamajandusliku riigiabi, kalamajandusliku vähese tähtsusega abi ja muu kalamajandusliku abi liigid RT I, 28.06.2019, 52 Maaeluminister määrus 58 01.07.2019 - 31.12.2019
Haldusleping spordi andmekogu pidamiseks RT I, 28.06.2019, 51 Kultuuriminister leping
Rahastamislepingu nr 10 muutmise leping nr 178 RT I, 28.06.2019, 50 Maaeluminister leping
Haldusleping riigisiseste toetusprogrammide elluviimiseks RT I, 28.06.2019, 49 Kultuuriminister leping
Haldusleping riigisiseste toetusprogrammide elluviimiseks RT I, 28.06.2019, 48 Kultuuriminister leping
Põllumajandustootja asendamise toetus RT I, 28.06.2019, 47 Põllumajandusminister määrus 84 01.07.2019 - …
Põllumajandusministri 8. oktoobri 2014. a määruse nr 84 „Põllumajandustootja asendamise toetus” muutmine RT I, 28.06.2019, 46 Maaeluminister määrus 57
Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus RT I, 28.06.2019, 45 Maaeluminister määrus 32 01.07.2019 - …
Käsitöö erialade riiklik õppekava RT I, 28.06.2019, 44 Haridus- ja teadusminister määrus 39 01.07.2019 - …
Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja täitmise kord ning maavara kaevandamise mahu aruandele esitatavad nõuded, aruande vorm ja esitamise kord RT I, 28.06.2019, 43 Keskkonnaminister määrus 22 01.01.2020 - …
Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja täitmise kord ning maavara kaevandamise mahu aruandele esitatavad nõuded, aruande vorm ja esitamise kord RT I, 28.06.2019, 42 Keskkonnaminister määrus 22 01.07.2019 - 31.12.2019
Avaliku teenindamise lepingu alusel teostatava liiniveo sõidukilomeetri kõrgeima tariifi ja kõrgeima piletihinna kehtestamine raudteeliikluses korraldataval sõitjateveol RT I, 28.06.2019, 41 Majandus- ja taristuminister määrus 57 01.08.2019 - …
Keskkonnaministri 5. aprilli 2011. a määruse nr 22 „Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja täitmise kord ning maavara kaevandamise mahu aruandele esitatavad nõuded, aruande vorm ja esitamise kord” muutmine RT I, 28.06.2019, 40 Keskkonnaminister määrus 22
Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika RT I, 28.06.2019, 39 Sotsiaalminister määrus 9 01.01.2020 - …
Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika RT I, 28.06.2019, 38 Sotsiaalminister määrus 9 01.07.2019 - 31.12.2019
Isikukoodide moodustamise ja andmise kord RT I, 28.06.2019, 37 Siseminister määrus 1 01.07.2019 - …
Isikule uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise kord ja avalduse vorm RT I, 28.06.2019, 36 Siseminister määrus 45 01.07.2019 - …
Elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise kord, vormid ja nende täitmise juhend RT I, 28.06.2019, 35 Siseminister määrus 2 01.07.2019 - …
Perekonnaseisuasutusele esitatavate avalduste, paberil tehtavate perekonnaseisukannete ja perekonnasündmuse kohta väljastatavate tõendite vormid, abieluvõimetõendile kantavad andmed ning võõrkeelses tõendis kasutatavate keelte loetelu RT I, 28.06.2019, 34 Regionaalminister määrus 8 01.07.2019 - …

Kokku: 53| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json