Kronoloogia

Kõik osad, 29.01.2019

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Paide linna 2019. aasta eelarve RT IV, 29.01.2019, 36 Paide Linnavolikogu määrus 1 01.02.2019 - 31.12.2019
Noorsootöö seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine RT IV, 29.01.2019, 35 Tori Vallavolikogu määrus 52 01.02.2019 - …
Elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded Tori valla kohaliku tee sõidetavuse tagamisel RT IV, 29.01.2019, 34 Tori Vallavolikogu määrus 51 01.02.2019 - …
Harju maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine RT IV, 29.01.2019, 33 Kiili Vallavolikogu määrus 1 01.02.2019 - …
Lääne-Nigula valla huvihariduse ja huvitegevuse kava RT IV, 29.01.2019, 32 Lääne-Nigula Vallavolikogu määrus 6 01.02.2019 - 31.12.2019
Koolieelsete lasteasutuste kulude arvestusliku maksumuse kinnitamine RT IV, 29.01.2019, 31 Sillamäe Linnavalitsus määrus 4 01.02.2019 - 31.12.2019
Sillamäe Muusikakooli ja Sillamäe Huvi- ja Noortekeskuse Ulei õpilaskoha arvestusliku maksumuse kinnitamine RT IV, 29.01.2019, 30 Sillamäe Linnavalitsus määrus 3 01.02.2019 - 31.12.2019
Noorsootöö seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine RT IV, 29.01.2019, 29 Kastre Vallavolikogu määrus 65 01.02.2019 - …
Eraüldhariduskoolide toetamine vallaeelarvest RT IV, 29.01.2019, 28 Kastre Vallavolikogu määrus 64 01.02.2019 - 31.12.2019
Lääne-Nigula valla kaasava eelarve menetlemise kord RT IV, 29.01.2019, 27 Lääne-Nigula Vallavolikogu määrus 2 01.02.2019 - …
Lääne-Nigula valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine RT IV, 29.01.2019, 26 Lääne-Nigula Vallavolikogu määrus 1 01.02.2019 - 31.12.2019
Kiili valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine RT IV, 29.01.2019, 25 Kiili Vallavolikogu määrus 2 01.02.2019 - 31.12.2019
Saku valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine RT IV, 29.01.2019, 24 Saku Vallavolikogu määrus 1 01.02.2019 - 31.12.2019
Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri RT IV, 29.01.2019, 23 Viru-Nigula Vallavalitsus määrus 3 01.02.2019 - …
Raieloa andmise tingimused ja kord Meeksi valla tiheasustusaladel. RT IV, 29.01.2019, 22 Meeksi Vallavolikogu määrus 9 01.02.2019 - kehtetu
Lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord RT IV, 29.01.2019, 21 Kehtna Vallavolikogu määrus 55 01.02.2019 - kehtetu
Tartumaa arengustrateegia 2040 RT IV, 29.01.2019, 20 Tartu Linnavolikogu määrus 52 01.02.2019 - …
Reklaamimaksu kehtestamine ja reklaami paigaldamise kord RT IV, 29.01.2019, 19 Muhu Vallavolikogu määrus 4 01.02.2019 - …
Ahja Spordihoone teenuste hindade kinnitamine RT IV, 29.01.2019, 18 Ahja Vallavalitsus määrus 1 01.02.2019 - kehtetu
Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord RT IV, 29.01.2019, 17 Kehtna Vallavolikogu määrus 44 01.02.2019 - kehtetu

Kokku: 57| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json