Kronoloogia

Kõik osad, 29.03.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Rakvere Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu kinnitamine RT IV, 29.03.2017, 52 Rakvere Vallavolikogu määrus 3 01.04.2017 - 31.12.2017
Jõgeva linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2017–2026 vastuvõtmine RT IV, 29.03.2017, 51 Jõgeva Linnavolikogu määrus 68 01.04.2017 - 31.12.2026
Varbla valla 2017. aasta eelarve RT IV, 29.03.2017, 50 Varbla Vallavolikogu määrus 33 01.04.2017 - 31.12.2017
Leisi valla 2017 aasta eelarve vastuvõtmine RT IV, 29.03.2017, 49 Leisi Vallavolikogu määrus 6 01.04.2017 - 31.12.2017
Avinurme valla 2017 aasta eelarve vastuvõtmine RT IV, 29.03.2017, 48 Avinurme Vallavolikogu määrus 58 01.04.2017 - 31.12.2017
Anija vallavara valitsemise kord RT IV, 29.03.2017, 47 Anija Vallavolikogu määrus 90 01.04.2017 - 02.09.2018
August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi arengukava aastateks 2017 kuni 2019 RT IV, 29.03.2017, 46 Karksi Vallavolikogu määrus 73 01.04.2017 - 31.12.2019
Sonda valla arengukava 2015-2025 vastuvõtmine RT IV, 29.03.2017, 45 Sonda Vallavolikogu määrus 5 01.04.2017 - kehtetu
Sonda Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu ja palgajuhendi kinnitamine RT IV, 29.03.2017, 44 Sonda Vallavolikogu määrus 7 01.04.2017 - 20.08.2017
Sonda Vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseisud, ametikohtade nimetused, töötasumäärad ja töötasu määramise tingimused RT IV, 29.03.2017, 43 Sonda Vallavolikogu määrus 5 01.04.2017 - 20.08.2017
Sonda valla haridusasutuste pedagoogide töötasustamise alused RT IV, 29.03.2017, 42 Sonda Vallavolikogu määrus 4 01.04.2017 - 20.08.2017
Põltsamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri RT IV, 29.03.2017, 41 Põltsamaa Vallavolikogu määrus 49 01.04.2017 - 30.08.2018
Juuru valla ametiasutuse teenistujate palgajuhend RT IV, 29.03.2017, 40 Juuru Vallavolikogu määrus 81 01.04.2017 - 31.12.2017
Juuru Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate palgakorralduse alused RT IV, 29.03.2017, 39 Juuru Vallavolikogu määrus 40 01.04.2017 - kehtetu
Narva-Jõesuu linna korteriühistute territooriumil parklate ehitamise, kvartalisiseste teede ning sissesõiduteede remonttööde teostamise toetamise kord RT IV, 29.03.2017, 38 Narva-Jõesuu Linnavolikogu määrus 83 01.04.2017 - 17.11.2018
Raske ja sügava puudega lastele teenuste osutamise tingimused ning kord Puurmani vallas RT IV, 29.03.2017, 37 Puurmani Vallavolikogu määrus 2 01.04.2017 - 28.02.2018
Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine RT IV, 29.03.2017, 36 Võhma Linnavolikogu määrus 11 01.04.2016 - 31.12.2017
Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla valla ühine jäätmekava 2017-2021 RT IV, 29.03.2017, 35 Varbla Vallavolikogu määrus 32 01.04.2017 - 31.12.2021
Põltsamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri RT IV, 29.03.2017, 34 Põltsamaa Vallavolikogu määrus 48 01.04.2017 - 30.08.2018
Eraüldhariduskoolidele tegevuskulude toetuse andmise tingimused ja kord RT IV, 29.03.2017, 33 Kanepi Vallavolikogu määrus 5 01.04.2017 - 08.03.2018

Kokku: 58| Näitan: 1- 20|Näita kõiki