Kronoloogia

Kõik osad, 30.08.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Küsimuste lahendamise delegeerimine RT IV, 30.08.2017, 17 Tamsalu Vallavolikogu määrus 11 02.09.2017 - …
Lasteaiaõpetaja töötasu alammäär RT IV, 30.08.2017, 16 Karksi Vallavolikogu määrus 78 02.09.2017 - …
Albu valla asutuse «Albu Valla Toiduait» tegevuse lõpetamine RT IV, 30.08.2017, 15 Albu Vallavolikogu määrus 9 02.09.2017 - …
Karksi valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2017–2018 kinnitamine RT IV, 30.08.2017, 14 Karksi Vallavolikogu määrus 79 02.09.2017 - 31.12.2018
Pajusi valla kriisikomisjoni põhimäärus RT IV, 30.08.2017, 13 Pajusi Vallavalitsus määrus 1 01.07.2017 - kehtetu
Põltsamaa linna kriisikomisjoni põhimäärus RT IV, 30.08.2017, 12 Põltsamaa Linnavalitsus määrus 2 01.07.2017 - kehtetu
Valimisjaoskondade moodustamine RT IV, 30.08.2017, 11 Sillamäe Linnavalitsus määrus 9 02.09.2017 - …
Ühineva Otepää valla ühine noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava aastateks 2017-2018 RT IV, 30.08.2017, 10 Otepää Vallavolikogu määrus 5 02.09.2017 - 31.12.2018
Valga linna jäätmevaldajate registri põhimäärus RT IV, 30.08.2017, 9 Valga Linnavolikogu määrus 68 02.09.2017 - 09.06.2018
Toila valla, Kohtla valla ja Kohtla-Nõmme valla ühinemislepingu muutmine RT IV, 30.08.2017, 8 Kohtla Vallavolikogu otsus 124
Are valla huvihariduse ja huvitegevuse kava RT IV, 30.08.2017, 7 Are Vallavolikogu määrus 13 02.09.2017 - 11.02.2018
Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord munitsipaalkoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste toitlustamisel RT IV, 30.08.2017, 6 Tallinna Linnavolikogu määrus 12 02.09.2017 - kehtetu
Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused RT IV, 30.08.2017, 5 Tallinna Linnavolikogu määrus 6 02.09.2017 - 12.04.2018
Lasila Põhikooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord RT IV, 30.08.2017, 4 Rakvere Vallavalitsus määrus 1 02.09.2017 - …
Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord munitsipaalkoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste toitlustamisel RT IV, 30.08.2017, 3 Tallinna Linnavolikogu määrus 15 02.09.2017 - …
Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutmine RT IV, 30.08.2017, 2 Tallinna Linnavolikogu määrus 14
Rakvere Vallavalitsuse 14.01.2016 määruse nr 1 "Lasila Põhikooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord" muutmine RT IV, 30.08.2017, 1 Rakvere Vallavalitsus määrus 8
Metsa majandamise eeskiri RT I, 30.08.2017, 18 Keskkonnaminister määrus 88 02.09.2017 - 17.12.2017
Keskkonnaministri 27. detsembri 2006. a määruse nr 88 „Metsa majandamise eeskiri” muutmine RT I, 30.08.2017, 17 Keskkonnaminister määrus 33
Teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise määramise tingimused ja kord RT I, 30.08.2017, 16 Haridus- ja teadusminister määrus 11 04.09.2017 - 06.09.2018

Kokku: 35| Näitan: 1- 20|Näita kõiki