Kronoloogia

Kõik osad, 30.10.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja kinnitamine RT IV, 30.10.2018, 13 Luunja Vallavolikogu määrus 58 02.11.2018 - …
Kodu soetamise toetus RT IV, 30.10.2018, 12 Türi Vallavolikogu määrus 45 02.11.2018 - …
Antsla valla eelarve koostamise, täitmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise korra kehtestamine RT IV, 30.10.2018, 11 Antsla Vallavolikogu määrus 16 02.11.2018 - kehtetu
Mehikoorma Põhikooli arengukava aastateks 2017 – 2021 kinnitamine RT IV, 30.10.2018, 10 Meeksi Vallavolikogu määrus 2 02.11.2018 - kehtetu
Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord RT IV, 30.10.2018, 9 Viljandi Linnavolikogu määrus 13 02.11.2018 - …
Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi Noortevolikogu põhimäärus RT IV, 30.10.2018, 8 Viljandi Linnavolikogu määrus 117 02.11.2018 - …
Sõmeru Valla finantsjuhtimise kord RT IV, 30.10.2018, 7 Sõmeru Vallavolikogu määrus 49 02.11.2018 - kehtetu
Määruste kehtetuks tunnistamine RT IV, 30.10.2018, 6 Räpina Vallavolikogu määrus 32
Viljandi Linnavolikogu 31.08.2017 määruse nr 117 „Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi Noortevolikogu põhimäärus“ muutmine ja täiendamine RT IV, 30.10.2018, 5 Viljandi Linnavolikogu määrus 34
Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 määruse nr 13 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ muutmine ja täiendamine RT IV, 30.10.2018, 4 Viljandi Linnavolikogu määrus 33
Antsla Vallavalitsuse 31.10.2012 määruse nr 16 „Antsla valla eelarve koostamise, täitmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise korra kehtestamine” kehtetuks tunnistamine RT IV, 30.10.2018, 3 Antsla Vallavalitsus määrus 15
Urvaste Vallavalitsuse 17.07.2012 määruse nr 2 „Vee- ja kanalisatsiooni hinnakehtestamine” kehtetuks tunnistamine RT IV, 30.10.2018, 2 Antsla Vallavalitsus määrus 14
Rakvere valla finantsjuhtimise kord RT IV, 30.10.2018, 1 Rakvere Vallavolikogu määrus 30 02.11.2018 - …
Regionaalsete investeeringutoetuste programmi vahenditest toetuse taotlemise, andmise, kasutamise ning tagasinõudmise tingimused ja kord RT I, 30.10.2018, 16 Riigihalduse minister määrus 43 02.11.2018 - …
Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus RT I, 30.10.2018, 15 Maaeluminister määrus 11 02.11.2018 - …
Eesti Vabariigi alalise esinduse Euroopa Liidu juures põhimäärus RT I, 30.10.2018, 14 Välisminister määrus 1 02.11.2018 - …
2018. aastal toetatavate „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetmete ja tegevuste liigid RT I, 30.10.2018, 13 Maaeluminister määrus 5 02.11.2018 - 31.12.2018
Tootmis- ja turustamiskavade toetus RT I, 30.10.2018, 12 Maaeluminister määrus 18 02.11.2018 - 28.02.2019
Püügivahendi parendamise toetus RT I, 30.10.2018, 11 Maaeluminister määrus 34 02.11.2018 - …
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus RT I, 30.10.2018, 10 Maaeluminister määrus 5 02.11.2018 - …

Kokku: 29| Näitan: 1- 20|Näita kõiki