Kronoloogia

Kõik osad, 31.01.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Valimiskomisjoni asukoha määramine RT IV, 31.01.2017, 38 Haanja Vallavalitsus määrus 3 01.01.2017 - kehtetu
Valimisjaoskondade moodustamine RT IV, 31.01.2017, 37 Haanja Vallavalitsus määrus 2 01.01.2017 - kehtetu
Roosna-Alliku valla 2017. aasta eelarve RT IV, 31.01.2017, 36 Roosna-Alliku Vallavolikogu määrus 1 03.02.2017 - 31.12.2017
Väike-Maarja valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine RT IV, 31.01.2017, 35 Väike-Maarja Vallavolikogu määrus 1 03.02.2017 - 31.12.2017
Paide linna 2017. aasta eelarve vastuvõtmine RT IV, 31.01.2017, 34 Paide Linnavolikogu määrus 1 03.02.2017 - 31.12.2017
Kuvariga töötamisel tervisekontrolli korraldamine ning prillide eest makstava hüvitise piirmäära ja maksmise sageduse kehtestamine RT IV, 31.01.2017, 33 Väike-Maarja Vallavalitsus määrus 1 03.02.2017 - …
Koduteenuste osutamise tingimused ja kord RT IV, 31.01.2017, 32 Käru Vallavolikogu määrus 1 03.02.2017 - 01.03.2018
Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine RT IV, 31.01.2017, 31 Albu Vallavolikogu määrus 5 03.02.2017 - …
Valga linna 2016. aasta eelarve omalaekumiste kinnitamine RT IV, 31.01.2017, 30 Valga Linnavolikogu määrus 61
Valga linna 2017. aasta eelarve RT IV, 31.01.2017, 29 Valga Linnavolikogu määrus 62 03.02.2017 - 31.12.2017
Alaliste valimisjaoskondade moodustamine Keila linnas RT IV, 31.01.2017, 28 Keila Linnavalitsus määrus 1 03.02.2017 - kehtetu
Koolieelsete lasteasutuste tegevuskulu arvestuslik maksumus 2017. aastaks RT IV, 31.01.2017, 27 Elva Linnavalitsus määrus 1 03.02.2017 - 31.12.2017
Surju valla 2017. aasta eelarve RT IV, 31.01.2017, 26 Surju Vallavolikogu määrus 1 01.01.2017 - 31.12.2017
Narva Linnavalitsuse määruse 08.03.2006.a nr 298 „Riigihangete läbiviimise reglement“ kehtetuks tunnistamine RT IV, 31.01.2017, 25 Narva Linnavalitsus määrus 6
Ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine RT IV, 31.01.2017, 24 Albu Vallavolikogu otsus 40
Laeva valla, Piirissaare valla ja Tartu valla ühinemislepingu kinnitamine RT IV, 31.01.2017, 23 Tartu Vallavolikogu otsus 82
Sügava ja raske puudega laste riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord RT IV, 31.01.2017, 22 Kiili Vallavolikogu määrus 6 01.01.2017 - kehtetu
Lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord RT IV, 31.01.2017, 21 Jõgeva Vallavolikogu määrus 4 03.02.2017 - kehtetu
Sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks määratud vahendite kasutamise kord RT IV, 31.01.2017, 20 Jõgeva Vallavolikogu määrus 14 03.02.2017 - 02.03.2018
Tasu suuruse ja maksmise korra kehtestamine RT IV, 31.01.2017, 19 Jõgeva Vallavolikogu määrus 14 03.02.2017 - kehtetu

Kokku: 77| Näitan: 1- 20|Näita kõiki