Kronoloogia

Kõik osad, 31.01.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2018. aastaks RT IV, 31.01.2018, 80 Mustvee Vallavalitsus määrus 3 03.02.2018 - 31.12.2018
Tamsalu valla hankekord RT IV, 31.01.2018, 79 Tamsalu Vallavalitsus määrus 3 03.02.2018 - kehtetu
Riigihangete läbiviimise kord Illuka vallas RT IV, 31.01.2018, 78 Illuka Vallavalitsus määrus 1 03.02.2018 - kehtetu
Maakatastriseaduses kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine Iisaku Vallavalitsusele RT IV, 31.01.2018, 77 Iisaku Vallavolikogu määrus 11 03.02.2018 - kehtetu
Vallavolikogu esimehele, aseesimehele, liikmetele ja komisjonide esimeestele tasu määramise ja maksmise kord RT IV, 31.01.2018, 76 Juuru Vallavolikogu määrus 2 03.02.2018 - kehtetu
Volikogu liikmetele volikogu töö eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse ja maksmise kord RT IV, 31.01.2018, 75 Kaiu Vallavolikogu määrus 7 03.02.2018 - kehtetu
Hüvituse määramine volikogu esimehele ja aseesimeestele ning tasu kehtestamine volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest RT IV, 31.01.2018, 74 Rapla Vallavolikogu määrus 11 03.02.2018 - kehtetu
Vallavolikogu esimehele ja liikmetele tasu ning hüvitiste maksmise tingimused ja kord RT IV, 31.01.2018, 73 Raikküla Vallavolikogu määrus 49 03.02.2018 - kehtetu
Maamaksumäärade kehtestamine Raikküla vallas RT IV, 31.01.2018, 72 Raikküla Vallavolikogu määrus 43 03.02.2018 - kehtetu
Maamaksuvabastuse andmise kord RT IV, 31.01.2018, 71 Rapla Vallavolikogu määrus 23 03.02.2018 - kehtetu
Imavere Vallavolikogu õigus- ja keskkonnakomisjoni töökord RT IV, 31.01.2018, 70 Imavere Vallavolikogu määrus 4 03.02.2018 - kehtetu
Imavere Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni töökord RT IV, 31.01.2018, 69 Imavere Vallavolikogu määrus 2 03.02.2018 - kehtetu
Imavere Vallavolikogu revisjonikomisjoni töökord RT IV, 31.01.2018, 68 Imavere Vallavolikogu määrus 3 03.02.2018 - kehtetu
Imavere Vallavolikogu hariduskomisjoni töökord RT IV, 31.01.2018, 67 Imavere Vallavolikogu määrus 5 03.02.2018 - kehtetu
Imavere Vallavolikogu eelarvekomisjoni töökord RT IV, 31.01.2018, 66 Imavere Vallavolikogu määrus 6 03.02.2018 - kehtetu
Kareda Vallavolikogu töökord RT IV, 31.01.2018, 65 Kareda Vallavolikogu määrus 1 03.02.2018 - kehtetu
Imavere Vallavolikogu töökord RT IV, 31.01.2018, 64 Imavere Vallavolikogu määrus 8 03.02.2018 - kehtetu
Tallinna Linnavalitsuse alatise komisjoni moodustamine sise- ja territoriaalmerre ehitamise ja meres maa omandamise võimaluste selgitamiseks ning komisjoni põhimääruse kinnitamine RT IV, 31.01.2018, 63 Tallinna Linnavalitsus määrus 18 03.02.2018 - kehtetu
Intressitoetuse reservi lepingu vormi ja panga pakkumuse vormi kinnitamine RT IV, 31.01.2018, 62 Tallinna Linnavalitsus määrus 26 03.02.2018 - kehtetu
Maareformi seaduse § 6 lg 3¹ rakendamise komisjoni moodustamine ja põhimäärus RT IV, 31.01.2018, 61 Tallinna Linnavalitsus määrus 68 03.02.2018 - kehtetu

Kokku: 91| Näitan: 1- 20|Näita kõiki