Kronoloogia

Kõik osad, 31.07.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Narva-Jõesuu linna hallatavate asutuste töötajate koosseisude ja palgamäärade kehtestamine RT IV, 31.07.2018, 12 Narva-Jõesuu Linnavalitsus määrus 1 03.08.2018 - 31.08.2018
Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse määramise ja maksmise kord RT IV, 31.07.2018, 11 Jõhvi Vallavolikogu määrus 3 03.08.2018 - kehtetu
Narva Kultuurimaja Rugodiv osutatavate teenuste hindade kehtestamine RT IV, 31.07.2018, 10 Narva Linnavalitsus määrus 2 01.09.2018 - kehtetu
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 10.01.2018.a. määruse nr 1 „Narva-Jõesuu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine“ muutmine RT IV, 31.07.2018, 9 Narva-Jõesuu Linnavalitsus määrus 18
Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kehtestamine RT IV, 31.07.2018, 8 Haljala Vallavalitsus määrus 9 03.08.2018 - kehtetu
Vihula valla koolide lasteaiarühmadesse laste vastuvõtu, lasteaeda toomise, lasteaiast äraviimise, puudumise ja väljaarvamise kord RT IV, 31.07.2018, 7 Vihula Vallavalitsus määrus 2 03.08.2018 - kehtetu
Volikogu liikmetele tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord RT IV, 31.07.2018, 6 Jõhvi Vallavolikogu määrus 24 03.08.2018 - …
Narva Linnavalitsuse 14.01.2015. a määruse nr 2 „Narva Kultuurimaja Rugodiv osutatavate teenuste hindade kehtestamine“ kehtetuks tunnistamine RT IV, 31.07.2018, 5 Narva Linnavalitsus määrus 17
Roosna-Alliku valla kriisikomisjoni põhimäärus RT IV, 31.07.2018, 4 Roosna-Alliku Vallavalitsus määrus 8 03.08.2018 - kehtetu
Paide valla kriisikomisjoni põhimäärus RT IV, 31.07.2018, 3 Paide Vallavalitsus määrus 5 03.08.2018 - kehtetu
Haljala valla koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord RT IV, 31.07.2018, 2 Haljala Vallavalitsus määrus 11 03.08.2018 - 09.02.2019
Paide linna kriisikomisjoni põhimäärus RT IV, 31.07.2018, 1 Paide Linnavalitsus määrus 7 03.08.2018 - …
Valitsuskomisjoni moodustamine Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi piiriülese koostöö tõhustamiseks RT III, 31.07.2018, 6 Vabariigi Valitsus korraldus 238 26.07.2018 - …
Nende hädaolukordade nimekiri, mille kohta koostatakse riskianalüüs ja lahendamise plaan, ning hädaolukorra riskianalüüsi ja hädaolukorra lahendamise plaani koostamiseks pädevate täidesaatva riigivõimu asutuste määramine RT III, 31.07.2018, 5 Vabariigi Valitsus korraldus 208 26.07.2018 - kehtetu
Vabariigi Valitsuse 4. juuni 2015. a korralduse nr 238 „Valitsuskomisjoni moodustamine Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi piiriülese koostöö tõhustamiseks“ muutmine RT III, 31.07.2018, 4 Vabariigi Valitsus korraldus 193
Karlova paadisadama akvatooriumi piiride määramine RT III, 31.07.2018, 3 Vabariigi Valitsus korraldus 192 26.07.2018 - …
Vabariigi Valitsuse 25. aprilli 2013. a korralduse nr 208 „Nende hädaolukordade nimekiri, mille kohta koostatakse riskianalüüs ja lahendamise plaan, ning hädaolukorra riskianalüüsi ja hädaolukorra lahendamise plaani koostamiseks pädevate täidesaatva riigivõimu asutuste määramine“ kehtetuks tunnistamine RT III, 31.07.2018, 2 Vabariigi Valitsus korraldus 191
Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks RT III, 31.07.2018, 1 Vabariigi Valitsus korraldus 190 26.07.2018 - …
Kutsealuste kutsesobivuse hindamise kord RT I, 31.07.2018, 16 Kaitseminister määrus 25 03.08.2018 - …
Üliõpilaste stipendiumite liigid, suurus ja määramise üldtingimused RT I, 31.07.2018, 15 Vabariigi Valitsus määrus 178 01.09.2018 - …

Kokku: 34| Näitan: 1- 20|Näita kõiki