Kronoloogia

Kõik osad, 31.07.2019

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Lääne-Nigula valla munitsipaalkoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord RT IV, 31.07.2019, 3 Lääne-Nigula Vallavalitsus määrus 11 03.08.2019 - 20.06.2020
Viru-Nigula valla asutuste infoturbe põhimõtted RT IV, 31.07.2019, 2 Viru-Nigula Vallavalitsus määrus 19 03.08.2019 - …
Lääne-Nigula Vallavalitsuse 11.09.2018 määruse nr 11 „Lääne-Nigula valla munitsipaalkoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ muutmine RT IV, 31.07.2019, 1 Lääne-Nigula Vallavalitsus määrus 4
Rahvusvahelise reisijateveo (SMPS) kokkulepe ja rakendusjuhend (01.05.2019 sõnastuses) RT II, 31.07.2019, 4 Vabariigi Valitsus välisleping
Välisministeeriumi teadaanne RT II, 31.07.2019, 3 Välisminister teadaanne
Välisministeeriumi teadaanne RT II, 31.07.2019, 2 Välisminister teadaanne
Eesti Vabariigi valitsuse ja Poola Vabariigi valitsuse salastatud teabe kaitse kokkulepe RT II, 31.07.2019, 1 Vabariigi Valitsus välisleping
Lepingu nr 17-00132/018 muutmine RT I, 31.07.2019, 15 Maanteeamet leping
Rahvastikuregistri turvaklass, täpne andmekoosseis ja andmeandjate kaupa nende üleantavate andmete loetelu RT I, 31.07.2019, 14 Vabariigi Valitsus määrus 129 03.08.2019 - 13.02.2020
Isikunime andmisel ja kohaldamisel kasutatavate eesti-ladina tähtede ja sümbolite loetelu ning võõrkeelsete isikunimede ümberkirjutusreeglid RT I, 31.07.2019, 13 Vabariigi Valitsus määrus 61 03.08.2019 - …
Isikule uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise avalduses esitatavate andmete loetelu RT I, 31.07.2019, 12 Vabariigi Valitsus määrus 74 03.08.2019 - …
Kaitseväe põhimäärus RT I, 31.07.2019, 11 Vabariigi Valitsus määrus 45 01.09.2019 - 31.12.2019
Haridust tõendava dokumendi plankide ja medalite tellimise, väljastamise, tagastamise ja aruandluse kord RT I, 31.07.2019, 10 Vabariigi Valitsus määrus 107 01.09.2019 - …
Haridustöötajate ametikohtade loetelu, kus antakse kuni 56 kalendripäeva põhipuhkust, ja puhkuse kestus ametikohtade kaupa RT I, 31.07.2019, 9 Vabariigi Valitsus määrus 112 01.09.2019 - …
Eesti Teadusinfosüsteemi asutamine ja selle pidamise põhimäärus RT I, 31.07.2019, 8 Vabariigi Valitsus määrus 92 01.09.2019 - …
Eesti Vabariigi kvalifikatsioonide ja enne 20. augustit 1991. a antud endise NSV Liidu kvalifikatsioonide vastavus RT I, 31.07.2019, 7 Vabariigi Valitsus määrus 120 01.09.2019 - …
Arstiõppe, loomaarstiõppe, proviisoriõppe, hambaarstiõppe, ämmaemandaõppe, õeõppe, arhitektiõppe ja ehitusinseneriõppe raamnõuded RT I, 31.07.2019, 6 Vabariigi Valitsus määrus 312 01.09.2019 - …
Eesti hariduse infosüsteemi asutamine ning põhimäärus RT I, 31.07.2019, 5 Vabariigi Valitsus määrus 265 01.09.2019 - …
Residentuuri lõpetamist tõendava tunnistuse statuut ja vorm RT I, 31.07.2019, 4 Vabariigi Valitsus määrus 202 01.09.2019 - kehtetu
Diplomi ja akadeemilise õiendi statuut ja vormid RT I, 31.07.2019, 3 Vabariigi Valitsus määrus 76 01.09.2019 - kehtetu

Kokku: 22| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json