Kronoloogia

Kõik osad, 31.10.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Sihtotstarbelised eraldised Karksi valla 2017. aasta eelarvesse RT IV, 31.10.2017, 10 Karksi Vallavalitsus määrus 4 03.11.2017 - 31.12.2017
Puka Lasteaia põhimäärus RT IV, 31.10.2017, 9 Puka Vallavolikogu määrus 20 03.11.2017 - 30.06.2018
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord RT IV, 31.10.2017, 8 Laimjala Vallavolikogu määrus 6 01.01.2018 - kehtetu
Audru valla heakorraeeskiri RT IV, 31.10.2017, 7 Audru Vallavolikogu määrus 34 03.11.2017 - …
Puu raieks loa andmise kord RT IV, 31.10.2017, 6 Audru Vallavolikogu määrus 35 03.11.2017 - …
Audru valla arengukava 2014 – 2025 kinnitamine RT IV, 31.10.2017, 5 Audru Vallavolikogu määrus 27 03.11.2017 - 13.10.2018
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord RT IV, 31.10.2017, 4 Laimjala Vallavolikogu määrus 23 01.01.2018 - 09.02.2018
Puka Vallavolikogu 18.11.2010 määruse nr 20 “Puka Lasteaia põhimäärus” muutmine RT IV, 31.10.2017, 3 Puka Vallavolikogu määrus 10
Audru Vallavolikogu 16.12.2015 määruse nr 34 „Audru valla heakorraeeskiri“ ja Audru Vallavolikogu 16.12.2015 määruse nr 35 „Puu raieks loa andmise kord“ muutmine RT IV, 31.10.2017, 2 Audru Vallavolikogu määrus 22
Audru valla arengukava aastateks 2014-2025 muutmine RT IV, 31.10.2017, 1 Audru Vallavolikogu määrus 26
Emil Rutiku kaebuse läbi vaatamata jätmine RT III, 31.10.2017, 6 Vabariigi Valimiskomisjon otsus 46
2017. aasta riigieelarve täiendav liigendamine RT III, 31.10.2017, 5 Vabariigi Valitsus korraldus 446 26.10.2017 - 29.11.2017
Nõusolek riigivara otsustuskorras võõrandamiseks RT III, 31.10.2017, 4 Vabariigi Valitsus korraldus 307 26.10.2017 - …
Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks RT III, 31.10.2017, 3 Vabariigi Valitsus korraldus 306 26.10.2017 - …
Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks RT III, 31.10.2017, 2 Vabariigi Valitsus korraldus 305 26.10.2017 - …
Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 2016. a korralduse nr 446 „2017. aasta riigieelarve täiendav liigendamine“ muutmine RT III, 31.10.2017, 1 Vabariigi Valitsus korraldus 297
Välisministeeriumi teadaanne RT II, 31.10.2017, 3 Välisminister teadaanne
Mali vastu suunatud piiravate meetmete rakendamine RT II, 31.10.2017, 2 Vabariigi Valitsus korraldus 304 26.10.2017 - …
Eesti Vabariigi ja Luksemburgi Suurhertsogiriigi vahelise taastuvatest energiaallikatest toodetud energia statistiliseks ülekandmiseks direktiivis 2009/28/EÜ sätestatud eesmärkide saavutamise kokkuleppe eelnõu heakskiitmine ja volituse andmine RT II, 31.10.2017, 1 Vabariigi Valitsus korraldus 302 26.10.2017 - …
Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus RT I, 31.10.2017, 18 Maaeluminister määrus 11 03.11.2017 - …

Kokku: 37| Näitan: 1- 20|Näita kõiki