Kronoloogia

Kõik osad, 08.09.2021

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Lüganuse valla 2021. aasta noorte omaalgatusprojekti konkursi juhend RT IV, 08.09.2021, 46 Lüganuse Vallavalitsus määrus 3 11.09.2021 - …
Lüganuse valla aadressitähiste nõuded RT IV, 08.09.2021, 45 Lüganuse Vallavalitsus määrus 2 11.09.2021 - …
Saue valla arengukava ja Saue valla eelarvestrateegia kinnitamine RT IV, 08.09.2021, 44 Saue Vallavolikogu määrus 24 11.09.2021 - kehtetu
Valimisjaoskondade moodustamine RT IV, 08.09.2021, 43 Rapla Vallavalitsus määrus 7 11.09.2021 - …
Kunda linna munitsipaalomandis olevate eluruumide üüri piirmäära kehtestamine RT IV, 08.09.2021, 42 Kunda Linnavolikogu määrus 1 11.09.2021 - kehtetu
Eraõiguslike juriidiliste isikute asutamise ja nendes osalemise tingimused ja kord RT IV, 08.09.2021, 41 Kunda Linnavolikogu määrus 9 11.09.2021 - kehtetu
Rapla Vallavalitsuse 23. augusti 2021 määruse nr 7 “Valimisjaoskondade moodustamine" muutmine RT IV, 08.09.2021, 40 Rapla Vallavalitsus määrus 8
Ülesannete lahendamise delegeerimine Nõo Vallavalitsusele RT IV, 08.09.2021, 39 Nõo Vallavolikogu määrus 17 11.09.2021 - kehtetu
Ehitusseadustikus, planeerimisseaduses, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduses ja liiklusseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine RT IV, 08.09.2021, 38 Nõo Vallavolikogu määrus 41 11.09.2021 - kehtetu
Lapsehoiu toetuse maksmise kord RT IV, 08.09.2021, 37 Kohila Vallavolikogu määrus 2 11.09.2021 - kehtetu
Teenime määramine Harku alevikus RT IV, 08.09.2021, 36 Harku Vallavalitsus määrus 15 11.09.2021 - …
Teenime määramine Harku alevikus RT IV, 08.09.2021, 35 Harku Vallavalitsus määrus 6 11.09.2021 - …
Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ toetuse andmise tingimused ja kord RT IV, 08.09.2021, 34 Rae Vallavalitsus määrus 32 11.09.2021 - …
Misso valla kohalike avalikult kasutatavate teede nimekirja kinnitamine ja teehoiu korraldamise eest vastutava isiku määramine RT IV, 08.09.2021, 33 Misso Vallavolikogu määrus 15 11.09.2021 - …
Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri RT IV, 08.09.2021, 32 Lääne-Harju Vallavolikogu määrus 9 11.09.2021 - kehtetu
Sillamäe linna spordiorganisatsioonidele toetuse andmise kord RT IV, 08.09.2021, 31 Sillamäe Linnavolikogu määrus 39 11.09.2021 - …
Sillamäe linna arengukava 2020-2024 RT IV, 08.09.2021, 30 Sillamäe Linnavolikogu määrus 66 11.09.2021 - kehtetu
Eralapsehoiuteenuse toetamise kord RT IV, 08.09.2021, 29 Keila Linnavolikogu määrus 2 11.09.2021 - …
Keila linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026 kinnitamine RT IV, 08.09.2021, 28 Keila Linnavolikogu määrus 6 11.09.2021 - kehtetu
Järva valla 2021. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetamise kord RT IV, 08.09.2021, 27 Järva Vallavalitsus määrus 5 11.09.2021 - 31.12.2021

Kokku: 54| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json