Kronoloogia

Kõik osad, 09.11.2021

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Veesõiduki registreerimiseelse ülevaatuse teostamise ja andmete töötlemise leping nr 3.2-5/21/2987-1 RT I, 09.11.2021, 14 Transpordiamet leping
Kutselise kalapüügi loa taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügiloa andmise, kehtivuse peatamise ning kehtetuks tunnistamise kord, kalapüügivõimaluste arvutamise metoodika ja kalapüügiloa taotluse ning kalapüügiloa vormid RT I, 09.11.2021, 13 Vabariigi Valitsus määrus 164 12.11.2021 - …
Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2017. a määruse nr 164 „Kutselise kalapüügi loa taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügiloa andmise, kehtivuse peatamise ning kehtetuks tunnistamise kord, kalapüügivõimaluste arvutamise metoodika ja kalapüügiloa taotluse ning kalapüügiloa vormid” muutmine RT I, 09.11.2021, 12 Vabariigi Valitsus määrus 101
Tööruumide õhu radoonisisalduse viitetase, õhu radoonisisalduse mõõtmise kord ja tööandja kohustused kõrgendatud radooniriskiga töökohtadel RT I, 09.11.2021, 11 Keskkonnaminister määrus 28 12.11.2021 - …
Nitraaditundliku ala määramine ja põllumajandusliku tegevuse piirangud nitraaditundlikul alal RT I, 09.11.2021, 10 Keskkonnaminister määrus 49 12.11.2021 - …
Keskkonnaministri 30.07.2018 määruse 28 „Tööruumide õhu radoonisisalduse viitetase, õhu radoonisisalduse mõõtmise kord ja tööandja kohustused kõrgendatud radooniriskiga töökohtadel” muutmine RT I, 09.11.2021, 9 Keskkonnaminister määrus 48
Vesiviljeluse innovatsioonitoetus RT I, 09.11.2021, 8 Maaeluminister määrus 71 12.11.2021 - …
Kalapüügi innovatsioonitoetus RT I, 09.11.2021, 7 Maaeluminister määrus 70 12.11.2021 - …
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus RT I, 09.11.2021, 6 Maaeluminister määrus 46 12.11.2021 - …
Maaeluministri määruste muutmine seoses toetatava tegevuse elluviimise tähtaja pikendamisega RT I, 09.11.2021, 5 Maaeluminister määrus 51
Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise enampakkumisel saadud tulu kasutamise ja aruandluse üldtingimused RT I, 09.11.2021, 4 Vabariigi Valitsus määrus 121 12.11.2021 - …
Vabariigi Valitsuse 4. novembri 2016. a määruse nr 121 „Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise perioodi 2013–2020 enampakkumisel saadud tulu kasutamise ja aruandluse üldtingimused” muutmine RT I, 09.11.2021, 3 Vabariigi Valitsus määrus 100
2022. aasta kutsealuste ja naissoost isikute ning osaliselt 2024. aasta kutsealuste ajateenistusse asumise tähtajad ja nende arvuline jagunemine ajateenijate väljaõppega tegelevate struktuuriüksuste vahel ning ajateenistuse kestus RT I, 09.11.2021, 2 Kaitseminister määrus 16 12.11.2021 - 31.12.2024
Kaitseministri 24. oktoobri 2020. a määruse nr 16 „2022. aasta kutsealuste ja naissoost isikute ning osaliselt 2024. aasta kutsealuste ajateenistusse asumise tähtajad ja nende arvuline jagunemine ajateenijate väljaõppega tegelevate struktuuriüksuste vahel ning ajateenistuse kestus” muutmine RT I, 09.11.2021, 1 Kaitseminister määrus 14

Kokku: 14| Näitan: 1 - 14|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json