Kronoloogia

Kõik osad, 12.05.2021

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Tsirguliina Kooli arengukava 2021−2025 RT IV, 12.05.2021, 25 Valga Vallavolikogu määrus 128 15.05.2021 - 31.12.2025
Hargla Kooli arengukava 2021−2026 RT IV, 12.05.2021, 24 Valga Vallavolikogu määrus 127 15.05.2021 - 31.12.2026
Valga valla kaasava eelarve menetlemise kord RT IV, 12.05.2021, 23 Valga Vallavolikogu määrus 130 15.05.2021 - 08.10.2021
Võru maakonna arengustrateegia 2019-2035+ RT IV, 12.05.2021, 22 Rõuge Vallavolikogu määrus 39 15.05.2021 - …
Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord RT IV, 12.05.2021, 21 Tallinna Linnavolikogu määrus 27 15.05.2021 - 19.09.2021
Võru maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 3 „Tegevuskavad ja seirenäitajad” RT IV, 12.05.2021, 20 Rõuge Vallavolikogu määrus 6 15.05.2021 - kehtetu
Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruse nr 27 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ muutmine RT IV, 12.05.2021, 19 Tallinna Linnavolikogu määrus 10
Häädemeeste valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2020-2023 kinnitamine RT IV, 12.05.2021, 18 Häädemeeste Vallavolikogu määrus 7 15.05.2021 - kehtetu
Pöide vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste töötajate palgajuhend RT IV, 12.05.2021, 17 Pöide Vallavolikogu määrus 3 15.05.2021 - kehtetu
Munitsipaaleluruumi üüri piirmäär RT IV, 12.05.2021, 16 Pöide Vallavolikogu määrus 25 15.05.2021 - kehtetu
Plaani- ja kaardimaterjalide alusel moodustatavate katastriüksuste piiriprotokolli koostamise tasumäärade kehtestamine Leisi vallas RT IV, 12.05.2021, 15 Leisi Vallavolikogu määrus 14 15.05.2021 - kehtetu
Hooldaja ja hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord RT IV, 12.05.2021, 14 Mustjala Vallavolikogu määrus 8 15.05.2021 - kehtetu
„Kihelkonna valla veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra”, „Reovee proovide võtmise ja saastekahjuhüvitise määramise juhendi”, „Veevärgi ja kanalisatsiooni abonenttasu rakendamise juhendi” kinnitamine RT IV, 12.05.2021, 13 Kihelkonna Vallavolikogu määrus 9 15.05.2021 - kehtetu
Laimjala valla teede kasutamise ja kaitse eeskiri RT IV, 12.05.2021, 12 Laimjala Vallavolikogu määrus 9 15.05.2021 - kehtetu
Tee kaitsevööndi laiuse määramine RT IV, 12.05.2021, 11 Valjala Vallavolikogu määrus 13 15.05.2021 - kehtetu
Valjala Avatud Noortekeskuse põhimäärus RT IV, 12.05.2021, 10 Valjala Vallavolikogu määrus 11 15.05.2021 - kehtetu
Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord Valjala vallas RT IV, 12.05.2021, 9 Valjala Vallavolikogu määrus 13 15.05.2021 - kehtetu
Rõuge Vallavolikogu 18.12.2018 määruse nr 39 „Võru maakonna arengustrateegia 2019– 2035+“ muutmine RT IV, 12.05.2021, 8 Rõuge Vallavolikogu määrus 6
Häädemeeste valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2021-2024 kinnitamine RT IV, 12.05.2021, 7 Häädemeeste Vallavolikogu määrus 3 15.05.2021 - 31.12.2024
Orissaare valla lemmikloomade registri asutamine ja lemmikloomade registri põhimääruse kehtestamine RT IV, 12.05.2021, 6 Orissaare Vallavolikogu määrus 71 15.05.2021 - kehtetu

Kokku: 40| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json