Kronoloogia

Kõik osad, 14.04.2022

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord Elva vallas RT IV, 14.04.2022, 12 Elva Vallavalitsus määrus 10 17.04.2022 - …
Elva Vallavalitsuse 20.11.2018 määruse nr 10 "Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord Elva vallas" muutmine RT IV, 14.04.2022, 11 Elva Vallavalitsus määrus 5
Õpetajate tunnustamise kord RT IV, 14.04.2022, 10 Põlva Vallavalitsus määrus 8 17.04.2022 - kehtetu
Õpetajate tunnustamise kord RT IV, 14.04.2022, 9 Põlva Vallavalitsus määrus 3 17.04.2022 - …
Kohtla-Järve Linnavolikogu töökord RT IV, 14.04.2022, 8 Kohtla-Järve Linnavolikogu määrus 24 01.08.2022 - …
Hüvituse, töötasu ja tasu määramine RT IV, 14.04.2022, 7 Põhja-Sakala Vallavolikogu määrus 1 17.04.2022 - …
Hüvituse, töötasu ja tasu määramine RT IV, 14.04.2022, 6 Põhja-Sakala Vallavolikogu määrus 12
Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. septembri 2018. a määruse nr 24 „Kohtla-Järve Linnavolikogu töökord“ muutmine RT IV, 14.04.2022, 5 Kohtla-Järve Linnavolikogu määrus 10
Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord RT IV, 14.04.2022, 4 Kohtla-Järve Linnavolikogu määrus 28 17.04.2022 - kehtetu
Kohtla-Järve linna huvihariduse ja huvitegevuse kava aastateks 2021-2022 vastuvõtmine RT IV, 14.04.2022, 3 Kohtla-Järve Linnavolikogu määrus 84 17.04.2022 - 31.12.2022
Kohtla-Järve Linnavolikogu 25. veebruari 2021. a määruse nr 84 „Kohtla-Järve linna huvihariduse ja huvitegevuse kava aastateks 2021-2022 vastuvõtmine” muutmine RT IV, 14.04.2022, 2 Kohtla-Järve Linnavolikogu määrus 8
Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord RT IV, 14.04.2022, 1 Kohtla-Järve Linnavolikogu määrus 7 17.04.2022 - …
COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud RT III, 14.04.2022, 2 Vabariigi Valitsus korraldus 305 15.04.2022 - kehtetu
Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. a korralduse nr 305 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ kehtetuks tunnistamine RT III, 14.04.2022, 1 Vabariigi Valitsus korraldus 124
Kohalikku rannasõitu tegeva reisilaeva ohutusnõuded, reisilaevade klassid, sõidupiirkonnad ja ohutuse tunnistusele kantavate andmete loetelu RT I, 14.04.2022, 9 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 30 17.04.2022 - …
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9. märtsi 2005. a määruse nr 30 „Kohalikus rannasõidus sõitvate reisilaevade klassid, sõidupiirkonnad, ohutusnõuded ja ohutuse tunnistuse vorm” muutmine RT I, 14.04.2022, 8 Majandus- ja taristuminister määrus 28
Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise leping nr 3.2-5/22/805-1 RT I, 14.04.2022, 7 Transpordiamet leping
Elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise kord, vormid ja nende täitmise juhend RT I, 14.04.2022, 6 Siseminister määrus 2 17.04.2022 - …
Perekonnaseisukannete tegemise ning väljatrüki edastamise ja säilitamise kord RT I, 14.04.2022, 5 Regionaalminister määrus 9 17.04.2022 - …
Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede RT I, 14.04.2022, 4 Riigihalduse minister määrus 25 01.01.2025 - …

Kokku: 23| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json