Kronoloogia

Kõik osad, 14.11.2023

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
2023. aasta riigieelarve täiendav liigendamine RT III, 14.11.2023, 3 Vabariigi Valitsus korraldus 16 10.11.2023 - …
Nõusolek riigivara otsustuskorras tasu eest kasutada andmiseks RT III, 14.11.2023, 2 Vabariigi Valitsus korraldus 274 10.11.2023 - …
Vabariigi Valitsuse 5. jaanuari 2023. a korralduse nr 16 „2023. aasta riigieelarve täiendav liigendamine“ muutmine RT III, 14.11.2023, 1 Vabariigi Valitsus korraldus 273
Kaitseministeeriumi valitsemisalas tehnikaalade üliõpilastele stipendiumi määramise tingimused ja kord RT I, 14.11.2023, 9 Kaitseminister määrus 27 17.11.2023 - …
Konstantin Koniku 150. sünniaastapäevale pühendatud hõbedast meenemündi emiteerimine RT I, 14.11.2023, 8 Eesti Panga President määrus 6 12.12.2023 - …
Avaliku teenistuse tippjuhtidele esitatavad nõuded, nende värbamise ja valiku ning arendamise ja hindamise kord RT I, 14.11.2023, 7 Vabariigi Valitsus määrus 100 17.11.2023 - …
Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord RT I, 14.11.2023, 6 Keskkonnaminister määrus 10 17.11.2023 - …
Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord RT I, 14.11.2023, 5 Haridus- ja teadusminister määrus 54 17.11.2023 - …
Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2013. a määruse nr 100 „Ministeeriumi kantslerile ja asekantslerile, Riigikantselei direktorile, ameti ja inspektsiooni peadirektorile ning määruses nimetatud teiste valitsusasutuste juhtidele esitatavad nõuded, nende värbamise ja valiku ning arendamise ja hindamise kord” muutmine RT I, 14.11.2023, 4 Vabariigi Valitsus määrus 101
Villtulika püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri RT I, 14.11.2023, 3 Kliimaminister määrus 67 24.11.2023 - …
Keskkonnaministri 13. jaanuari 2021. a määruse nr 1 „Keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a määruse nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord” muutmine” muutmine RT I, 14.11.2023, 2 Kliimaminister määrus 66
Haridus- ja teadusministri 15. detsembri 2015. a määruse nr 54 „Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord” muutmine RT I, 14.11.2023, 1 Haridus- ja teadusminister määrus 42

Kokku: 12| Näitan: 1 - 12|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json