Kronoloogia

Kõik osad, 16.07.2021

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Valimisjaoskondade moodustamine RT IV, 16.07.2021, 2 Kadrina Vallavalitsus määrus 3 19.07.2021 - kehtetu
Valimisjaoskondade moodustamine RT IV, 16.07.2021, 1 Kadrina Vallavalitsus määrus 1 19.07.2021 - …
COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud RT III, 16.07.2021, 7 Vabariigi Valitsus korraldus 282 19.07.2021 - 01.08.2021
Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks RT III, 16.07.2021, 6 Vabariigi Valitsus korraldus 169 19.07.2021 - 25.08.2021
Karantiini kehtestamine COVID-19 haiguse diagnoosiga või positiivse testi tulemusega isikutele ja nende isikutega lähikontaktis olnud isikutele RT III, 16.07.2021, 5 Vabariigi Valitsus korraldus 212 19.07.2021 - 25.08.2021
Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud” muutmine RT III, 16.07.2021, 4 Vabariigi Valitsus korraldus 256
Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 169 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks” muutmine RT III, 16.07.2021, 3 Vabariigi Valitsus korraldus 255
Vabariigi Valitsuse 28. mai 2021. a korralduse nr 212 „Karantiini kehtestamine COVID-19 haiguse diagnoosiga või positiivse testi tulemusega isikutele ja nende isikutega lähikontaktis olnud isikutele” muutmine RT III, 16.07.2021, 2 Vabariigi Valitsus korraldus 254
Kohtunikuks nimetamine RT III, 16.07.2021, 1 Vabariigi President otsus 764
G. Kalmeti nimetamine RT II, 16.07.2021, 1 Vabariigi President otsus 765
Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise lepingu nr 1-13/18/1260-1 muutmine RT I, 16.07.2021, 11 Transpordiamet leping
Täpsustavad juhised ajutise ladustamise, tolliladustamise ja vabatsoonis tegutsemise kohta RT I, 16.07.2021, 10 Rahandusminister määrus 58 19.07.2021 - …
Rahandusministri 3. juuli 2017. a määruse nr 58 „Täpsustavad juhised ajutise ladustamise, tolliladustamise ja vabatsoonis tegutsemise kohta” muutmine RT I, 16.07.2021, 9 Rahandusminister määrus 18
Põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus suurprojektide elluviimiseks RT I, 16.07.2021, 8 Maaeluminister määrus 45 19.07.2021 - …
Välislähetustasu ja abikaasatasu maksmise ning teenistuja kulude katmise kord RT I, 16.07.2021, 7 Vabariigi Valitsus määrus 256 01.08.2021 - …
Ametniku pikaajalisse välislähetusse saatmise kord, lähetustasu lähtesummad ning lähetustasu arvutamise ja maksmise kord, lähetuskulude hüvitamise tingimused ja kord, hüvitatavate ravikulude loetelu, kaasasoleva perekonnaliikme eest välislähetustasu suurendamise ja maksmise kord ning abikaasatasu maksmise tingimused ja kord RT I, 16.07.2021, 6 Vabariigi Valitsus määrus 115 01.08.2021 - …
Maaeluministri 20. juuli 2016. a määruse nr 45 „Põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus suurprojektide elluviimiseks” muutmine RT I, 16.07.2021, 5 Maaeluminister määrus 43
Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2012. a määruse nr 115 „Ametniku pikaajalisse välislähetusse saatmise kord, lähetustasu lähtesummad ning lähetustasu arvutamise ja maksmise kord, lähetuskulude hüvitamise tingimused ja kord, hüvitatavate ravikulude loetelu, kaasasoleva perekonnaliikme eest välislähetustasu suurendamise ja maksmise kord ning abikaasatasu maksmise tingimused ja kord” ja Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 2006. a määruse nr 256 „Välislähetustasu ja abikaasatasu maksmise ning teenistuja kulude katmise kord” muutmine RT I, 16.07.2021, 4 Vabariigi Valitsus määrus 70
Kaitseväelase ja asendusteenistuja tervishoiuteenuste, meditsiiniseadmete, ravimite ja raviga seotud kulu katmise tingimused, ulatus ja kord RT I, 16.07.2021, 3 Kaitseminister määrus 14 19.07.2021 - …
Arstlike komisjonide moodustamise ja koosseisu kinnitamise korra ning komisjonide töökorra, komisjoni liikmete töö tasustamise ulatuse ja korra ning kaitseväekohustuslase ja kaitseväekohustust võtta sooviva isiku arstlikule läbivaatusele ja terviseuuringule suunamise ning nende eest tasumise korra kinnitamine RT I, 16.07.2021, 2 Kaitseminister määrus 9 19.07.2021 - …

Kokku: 21| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json