Kronoloogia

Kõik osad, 17.11.2021

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Viru-Nigula valla taotluste esitamise ja menetlemise andmekogu SPOKU põhimäärus RT IV, 17.11.2021, 1 Viru-Nigula Vallavalitsus määrus 10 20.11.2021 - …
Sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise lepingu nr 17-00132/039 muutmine RT I, 17.11.2021, 78 Transpordiamet leping
Veterinaararsti kutsetegevuse loa andmise aluseks olevate Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Šveitsis veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu RT I, 17.11.2021, 77 Põllumajandusminister määrus 131 01.12.2021 - kehtetu
Riikliku veterinaararstide registri põhimäärus RT I, 17.11.2021, 76 Põllumajandusminister määrus 30 01.12.2021 - kehtetu
Veterinaararsti sobivustesti koostamise, korraldamise, hindamise ja tulemustest teatamise kord RT I, 17.11.2021, 75 Põllumajandusminister määrus 118 01.12.2021 - kehtetu
Veterinaartõendile kantavad andmed RT I, 17.11.2021, 74 Põllumajandusminister määrus 161 01.12.2021 - kehtetu
Volitatud veterinaararsti volituse raames osutatavate teenuste tasu määrad ja tasustamise kord RT I, 17.11.2021, 73 Põllumajandusminister määrus 108 01.12.2021 - kehtetu
Nende mitte eriti ohtlike loomataudide nimekiri, mille puhul loomatauditõrjega seoses tekkinud kahju hüvitatakse RT I, 17.11.2021, 72 Põllumajandusminister määrus 136 01.12.2021 - kehtetu
Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu kinnitamine RT I, 17.11.2021, 71 Põllumajandusminister määrus 34 01.12.2021 - kehtetu
Tauditõrje eesmärgil tapmisele määratud vesiviljelusloomade tapmise ettevõtte veterinaarnõuded RT I, 17.11.2021, 70 Põllumajandusminister määrus 49 01.12.2021 - kehtetu
Vesiviljelusloomade pidamiseks kasutatava loomakasvatushoone, -rajatise ja loomade pidamiseks piiritletud ala ning seal vesiviljelusloomade pidamise veterinaarnõuded RT I, 17.11.2021, 69 Põllumajandusminister määrus 91 01.12.2021 - kehtetu
Sellise loomade pidamiseks kasutatava loomakasvatushoone ja -rajatise ning loomade pidamiseks piiritletud ala veterinaarnõuded, kus püsivalt peetakse või aretatakse loomi nende avalikuks näitamiseks ja rahvahariduseks, liigi säilitamiseks ning teaduslikeks alus- või rakendusuuringuteks RT I, 17.11.2021, 68 Põllumajandusminister määrus 57 01.12.2021 - kehtetu
Nõuded põllumajandusloomade vahendaja ettevõttele RT I, 17.11.2021, 67 Põllumajandusminister määrus 53 01.12.2021 - kehtetu
Embrüote käitlemise üle peetavale arvestusele, embrüote käitlemisega tegelevale isikule ja embrüokogumisrühmale esitatavad nõuded RT I, 17.11.2021, 66 Põllumajandusminister määrus 62 01.12.2021 - kehtetu
Nende loomataudi põhjustavate haigusetekitajate loetelu, mille teaduslikul eesmärgil isoleerimiseks või kultiveerimiseks on vajalik luba, täpsemad bioohutusnõuded sellise teadustöö tegemiseks kasutatavale laboratooriumile ja loa taotlusel esitatavate andmete loetelu, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord RT I, 17.11.2021, 65 Põllumajandusminister määrus 5 01.12.2021 - kehtetu
Nõuded eksperdi arvamusele ja looma, sealhulgas aretuslooma väärtuse arvutamise kord RT I, 17.11.2021, 64 Põllumajandusminister määrus 6 01.12.2021 - kehtetu
Erinevatest karjadest pärinevate põllumajandusloomade kogumiseks ja loomapartiide koostamiseks kasutatava loomakasvatushoone ja -rajatise ning loomade pidamiseks piiritletud ala ning seal põllumajandusloomade pidamise veterinaarnõuded RT I, 17.11.2021, 63 Põllumajandusminister määrus 105 01.12.2021 - kehtetu
Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord RT I, 17.11.2021, 62 Põllumajandusminister määrus 128 01.12.2021 - kehtetu
Salmonellooside tõrje eeskiri RT I, 17.11.2021, 61 Põllumajandusminister määrus 39 01.12.2021 - kehtetu
Teatud loomataudide tõrje eeskiri RT I, 17.11.2021, 60 Põllumajandusminister määrus 25 01.12.2021 - kehtetu

Kokku: 79| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json