Kronoloogia

Kõik osad, 19.01.2022

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kostivere Lasteaia arengukava kinnitamine RT IV, 19.01.2022, 19 Jõelähtme Vallavalitsus määrus 1 22.01.2022 - 31.12.2024
Narva-Jõesuu linna huvihariduse ja huvitegevuse 2022. aasta kava kinnitamine RT IV, 19.01.2022, 18 Narva-Jõesuu Linnavalitsus määrus 1 22.01.2022 - 31.12.2022
Lääneranna valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord RT IV, 19.01.2022, 17 Lääneranna Vallavolikogu määrus 12 22.01.2022 - 31.03.2022
Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord RT IV, 19.01.2022, 16 Lääneranna Vallavolikogu määrus 25 22.01.2022 - …
Lääneranna Vallavalitsuse põhimäärus RT IV, 19.01.2022, 15 Lääneranna Vallavolikogu määrus 3 22.01.2022 - 31.12.2022
Lääneranna Vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhend RT IV, 19.01.2022, 14 Lääneranna Vallavolikogu määrus 4 22.01.2022 - …
Vallavolikogu esimehele, liikmetele, volikogu alatiste komisjonide esimeestele ja liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord RT IV, 19.01.2022, 13 Lääneranna Vallavolikogu määrus 2 22.01.2022 - kehtetu
Otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegeerimine RT IV, 19.01.2022, 12 Lääneranna Vallavolikogu määrus 7 22.01.2022 - 24.04.2022
Reservfondi vahendite kasutamise tingimused ja kord RT IV, 19.01.2022, 11 Hanila Vallavolikogu määrus 15 22.01.2022 - kehtetu
Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord RT IV, 19.01.2022, 10 Rae Vallavalitsus määrus 2 22.01.2022 - kehtetu
Assaku Lasteaia põhimäärus RT IV, 19.01.2022, 9 Rae Vallavalitsus määrus 1 22.01.2022 - …
Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord RT IV, 19.01.2022, 8 Rae Vallavalitsus määrus 2 22.01.2022 - 05.02.2023
Lääneranna Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja hüvituse määrad ning maksmise kord RT IV, 19.01.2022, 7 Lääneranna Vallavolikogu määrus 11 22.01.2022 - …
Lääneranna Vallavolikogu 23.11.2017 määruse nr 4 "Lääneranna Vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhend" muutmine RT IV, 19.01.2022, 6 Lääneranna Vallavolikogu määrus 10
Lääneranna Vallavolikogu 23.11.2017 määruse nr 3 "Lääneranna Vallavalitsuse põhimäärus" muutmine RT IV, 19.01.2022, 5 Lääneranna Vallavolikogu määrus 9
Lääneranna Vallavolikogu 21.06.2018 määruse nr 25 "Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord" muutmine RT IV, 19.01.2022, 4 Lääneranna Vallavolikogu määrus 8
Lääneranna Vallavolikogu 15.02.2018 määruse nr 12 "Lääneranna valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine RT IV, 19.01.2022, 3 Lääneranna Vallavolikogu määrus 7
Lääneranna valla finantsjuhtimise kord RT IV, 19.01.2022, 2 Lääneranna Vallavolikogu määrus 6 22.01.2022 - …
Lääneranna Vallavolikogu 14.12.2017 määruse nr 7 "Otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegeerimine" muutmine RT IV, 19.01.2022, 1 Lääneranna Vallavolikogu määrus 5
Kiiresti riknevate toiduainete rahvusvahelise veo ja sellisel veol kasutatava erivarustuse kokkulepe (ATP) [tekst seisuga 06.07.2020] RT II, 19.01.2022, 5 Vabariigi Valitsus välisleping

Kokku: 34| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json