Kronoloogia

Kõik osad, 19.03.2022

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühingute tegevustoetuse määra ja kogukonna arenguks suunatud rahade jaotus 2022. aastal RT IV, 19.03.2022, 42 Valga Vallavalitsus määrus 4 22.03.2022 - 31.12.2022
Kohtla-Järve linna avalikel bussiliinidel sõidusoodustuste saamise kord ja sõidupiletite hinnad RT IV, 19.03.2022, 41 Kohtla-Järve Linnavolikogu määrus 20 22.03.2022 - …
Põltsamaa valla 2022. aasta eelarve RT IV, 19.03.2022, 40 Põltsamaa Vallavolikogu määrus 8 22.03.2022 - 31.12.2022
Rõuge valla 2022. aasta eelarve vastuvõtmine RT IV, 19.03.2022, 39 Rõuge Vallavolikogu määrus 7 22.03.2022 - 31.12.2022
Põhja-Pärnumaa valla 2022. aasta eelarve RT IV, 19.03.2022, 38 Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu määrus 2 01.01.2022 - 31.12.2022
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine RT IV, 19.03.2022, 37 Loksa Linnavolikogu määrus 6 22.03.2022 - …
Loksa linna 2022. aasta eelarve RT IV, 19.03.2022, 36 Loksa Linnavolikogu määrus 3 22.03.2022 - 31.12.2022
Raasiku valla sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade ja ühekordselt makstavate toetuste suuruse kehtestamine RT IV, 19.03.2022, 35 Raasiku Vallavolikogu määrus 18 01.04.2022 - …
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Raasiku vallas RT IV, 19.03.2022, 34 Raasiku Vallavolikogu määrus 15 22.03.2022 - …
Kohtla-Järve Linnavolikogu 19. veebruari 2014. a määruse nr 20 „Kohtla-Järve linna avalikel bussiliinidel sõidusoodustuste saamise kord ja sõidupiletite hinnad“ muutmine RT IV, 19.03.2022, 33 Kohtla-Järve Linnavolikogu määrus 5
Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine RT IV, 19.03.2022, 32 Võru Vallavolikogu määrus 15 01.04.2022 - …
Valla eelarvest toetuste maksmise kord RT IV, 19.03.2022, 31 Võru Vallavolikogu määrus 60 22.03.2022 - …
Muhu Vallavalitsuse ametiasutuse ja ametiasutuse hallatavate asutuste struktuuri ning ametnike ja töötajate koosseisu kinnitamine RT IV, 19.03.2022, 30 Muhu Vallavolikogu määrus 63 22.03.2022 - …
Muhu valla teehoiukava 2021-2024 RT IV, 19.03.2022, 29 Muhu Vallavolikogu määrus 57 22.03.2022 - 31.12.2024
Märjamaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise alused RT IV, 19.03.2022, 28 Märjamaa Vallavolikogu määrus 20 22.03.2022 - …
Saaremaa valla koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli ja huvikooli hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord RT IV, 19.03.2022, 27 Saaremaa Vallavalitsus määrus 13 22.03.2022 - …
Mustvee Lasteaia põhimäärus RT IV, 19.03.2022, 26 Mustvee Vallavalitsus määrus 11 22.03.2022 - kehtetu
Võru Vallavolikogu 20.12.2017 määruse nr 15 „Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine“ muutmine RT IV, 19.03.2022, 25 Võru Vallavolikogu määrus 7
Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord RT IV, 19.03.2022, 24 Mustvee Vallavalitsus määrus 9 22.03.2022 - …
Võru Vallavolikogu 13.02.2019 määruse nr 60 „Valla eelarvest toetuste maksmise kord“ muutmine RT IV, 19.03.2022, 23 Võru Vallavolikogu määrus 6

Kokku: 42| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json