Kronoloogia

Kõik osad, 20.11.2021

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Hüvituse, töötasu ja tasu määramine RT IV, 20.11.2021, 14 Põhja-Sakala Vallavolikogu määrus 1 23.11.2021 - kehtetu
Keila linna operatiivteenuste infosüsteemi OPIS põhimäärus RT IV, 20.11.2021, 13 Keila Linnavalitsus määrus 7 23.11.2021 - …
Hüvituse, töötasu ja tasu määramine RT IV, 20.11.2021, 12 Põhja-Sakala Vallavolikogu määrus 1 23.11.2021 - …
Aruheina Lasteaia põhimäärus RT IV, 20.11.2021, 11 Rae Vallavalitsus määrus 16 23.11.2021 - …
Elva Vallavalitsuse hankekord RT IV, 20.11.2021, 10 Elva Vallavalitsus määrus 6 23.11.2021 - …
Laste ja perede komisjoni põhimäärus RT IV, 20.11.2021, 9 Elva Vallavalitsus määrus 5 23.11.2021 - kehtetu
Elva Vallavalitsuse 28.08.2018 määruse nr 6 „Elva Vallavalitsuse hankekord“ muutmine RT IV, 20.11.2021, 8 Elva Vallavalitsus määrus 14
Elva Vallavalitsuse 28.08.2018 määruse nr 5 „Laste ja perede komisjoni põhimäärus“ kehtetuks tunnistamine RT IV, 20.11.2021, 7 Elva Vallavalitsus määrus 12
Hariduslike erivajadustega õpilaste sõidukulude hüvitamine RT IV, 20.11.2021, 6 Kiili Vallavalitsus määrus 5 23.11.2021 - kehtetu
Hooldajatoetuse määra kehtestamine RT IV, 20.11.2021, 5 Kiili Vallavalitsus määrus 3 23.11.2021 - kehtetu
Kiili valla eelarvest makstavate toetuste suuruste kinnitamine RT IV, 20.11.2021, 4 Kiili Vallavalitsus määrus 5 23.11.2021 - kehtetu
Veevarustuse ja reovee ühiskanalisatsiooni ärajuhtimise teenuste hindade kehtestamine RT IV, 20.11.2021, 3 Sõmeru Vallavalitsus määrus 1 23.11.2021 - kehtetu
Kiili valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine RT IV, 20.11.2021, 2 Kiili Vallavalitsus määrus 7 23.11.2021 - …
Veevarustuse ja reovee ühiskanalisatsiooni ärajuhtimise teenuste hindade kehtestamine RT IV, 20.11.2021, 1 Rakvere Vallavalitsus määrus 12 23.11.2021 - …
Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks RT III, 20.11.2021, 4 Vabariigi Valitsus korraldus 397 19.11.2021 - …
Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks RT III, 20.11.2021, 3 Vabariigi Valitsus korraldus 396 19.11.2021 - …
Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine RT III, 20.11.2021, 2 Vabariigi Valitsus korraldus 394 19.11.2021 - …
Volitus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi vahendite haldamiseks ja rakendamiseks RT III, 20.11.2021, 1 Vabariigi Valitsus korraldus 393 19.11.2021 - …
Riigimetsa majandajatele aastateks 2021–2025 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine RT I, 20.11.2021, 6 Keskkonnaminister määrus 56 23.11.2021 - kehtetu
Riigimetsa majandajatele aastateks 2022–2026 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine RT I, 20.11.2021, 5 Keskkonnaminister määrus 51 01.01.2027 - kehtetu

Kokku: 24| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json