Kronoloogia

Kõik osad, 23.11.2022

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Teenuse hindade kehtestamine RT IV, 23.11.2022, 16 Vastseliina Vallavalitsus määrus 2 26.11.2022 - …
Vee-ettevõtja vee- ja kanalisatsiooniteenuste hindade kehtestamine RT IV, 23.11.2022, 15 Vastseliina Vallavalitsus määrus 10 01.12.2022 - kehtetu
Soojusenergia müügihinna kehtestamine RT IV, 23.11.2022, 14 Vastseliina Vallavalitsus määrus 13 26.11.2022 - kehtetu
Kultuuri-, spordi- ja noorsootöö toetamise kord RT IV, 23.11.2022, 13 Võru Vallavolikogu määrus 75 26.11.2022 - …
Seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse toetamise kord RT IV, 23.11.2022, 12 Võru Vallavolikogu määrus 76 26.11.2022 - …
Põlva Valla Hooldekodu põhimäärus RT IV, 23.11.2022, 11 Põlva Vallavolikogu määrus 10 26.11.2022 - kehtetu
Põlva valla heakorraeeskiri RT IV, 23.11.2022, 10 Põlva Vallavolikogu määrus 1 26.11.2022 - …
Põlva valla arengukava 2019–2030 ja eelarvestrateegia 2023–2026 RT IV, 23.11.2022, 9 Põlva Vallavolikogu määrus 47 26.11.2022 - 31.12.2030
Saarde valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2028 RT IV, 23.11.2022, 8 Saarde Vallavolikogu määrus 28 26.11.2022 - 31.12.2028
Võru Vallavolikogu 11.09.2019 määruste nr 75 „Kultuuri-, spordi- ja noorsootöö toetamise kord“ ja nr 76 „Seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse toetamise kord“ muutmine RT IV, 23.11.2022, 7 Võru Vallavolikogu määrus 19
Vallavalitsuse määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine RT IV, 23.11.2022, 6 Võru Vallavalitsus määrus 4
Põlva Valla Hooldekodu põhimäärus RT IV, 23.11.2022, 5 Põlva Vallavolikogu määrus 16 26.11.2022 - …
Põlva Vallavolikogu 31.01.2019 aasta määruse nr 1 "Põlva valla heakorraeeskiri" muutmine RT IV, 23.11.2022, 4 Põlva Vallavolikogu määrus 15
Põlva valla arengukava 2019–2030 ja eelarvestrateegia 2022–2025 muutmine RT IV, 23.11.2022, 3 Põlva Vallavolikogu määrus 14
Saarde Vallavolikogu 17.10.2018 määruse nr 28 „Saarde valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2028“ muutmine RT IV, 23.11.2022, 2 Saarde Vallavolikogu määrus 23
Rae valla 2023 - 2026. aastate eelarvestrateegia kinnitamine RT IV, 23.11.2022, 1 Rae Vallavolikogu määrus 13 26.11.2022 - 31.12.2026
COVID-19 puhangust tingitud erakorraline toetus RT I, 23.11.2022, 178 Maaeluminister määrus 63 01.01.2036 - kehtetu
Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, toetatud objektide tähistamise ning Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise täpsem kord perioodil 2014–2020 RT I, 23.11.2022, 177 Maaeluminister määrus 26 01.01.2036 - kehtetu
Puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsiooni ning tootjaorganisatsioonide liidu toetus RT I, 23.11.2022, 176 Maaeluminister määrus 37 01.01.2036 - kehtetu
2016. aastal „Eesti maaelu arengukava 2007–2013ˮ ja „Eesti maaelu arengukava 2014–2020ˮ alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused RT I, 23.11.2022, 175 Maaeluminister määrus 15 01.01.2036 - kehtetu

Kokku: 194| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json