Kronoloogia

Kõik osad, 24.01.2023

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Maamaksumäärade kehtestamine RT IV, 24.01.2023, 31 Saarde Vallavolikogu määrus 28 27.01.2023 - 22.06.2023
Keskkonnaseadustiku üldosa seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine RT IV, 24.01.2023, 30 Viimsi Vallavolikogu määrus 20 27.01.2023 - kehtetu
Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad ja Püünsi Kooli lasteaia lapsevanema poolt tasutava lasteaiatasu määrad ja tasumise kord RT IV, 24.01.2023, 29 Viimsi Vallavolikogu määrus 10 27.01.2023 - 31.08.2023
Eralasteaia ja eralapsehoiu teenuse toetamise kord RT IV, 24.01.2023, 28 Viimsi Vallavolikogu määrus 3 27.01.2023 - 30.04.2023
Mustvee Muusika- ja Kunstikooli õppe- ja kohatasu suuruse kinnitamine ning tasumise kord RT IV, 24.01.2023, 27 Mustvee Vallavalitsus määrus 4 27.01.2023 - kehtetu
Mustvee Valla Hariduse Tugikeskuse põhimäärus RT IV, 24.01.2023, 26 Mustvee Vallavalitsus määrus 14 27.01.2023 - kehtetu
Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend RT IV, 24.01.2023, 25 Narva Linnavalitsus määrus 14 27.01.2023 - 31.08.2023
Antsla valla ajalehes reklaami ja kuulutuste hindade kehtestamine RT IV, 24.01.2023, 24 Antsla Vallavalitsus määrus 6 27.01.2023 - …
Maamaksumäära kehtestamine RT IV, 24.01.2023, 23 Võru Vallavolikogu määrus 83 27.01.2023 - 31.12.2023
Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse kord RT IV, 24.01.2023, 22 Haapsalu Linnavalitsus määrus 4 27.01.2023 - 30.06.2023
Valimisjaoskondade moodustamine RT IV, 24.01.2023, 21 Räpina Vallavalitsus määrus 6 27.01.2023 - kehtetu
Märjamaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise alused RT IV, 24.01.2023, 20 Märjamaa Vallavolikogu määrus 20 27.01.2023 - 27.04.2023
Tallinna linna asutuste kõrgharidusega kultuuritöötajate töötasu alammäärad RT IV, 24.01.2023, 19 Tallinna Linnavalitsus määrus 10 01.02.2023 - 31.12.2023
Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumisse õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord 2019/2020. õppeaastaks RT IV, 24.01.2023, 18 Rapla Vallavalitsus määrus 15 27.01.2023 - kehtetu
Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord RT IV, 24.01.2023, 17 Rapla Vallavalitsus määrus 6 27.01.2023 - …
Koduteenuse osutamise kord RT IV, 24.01.2023, 16 Haapsalu Linnavalitsus määrus 3 27.01.2023 - …
Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine RT IV, 24.01.2023, 15 Narva Linnavalitsus määrus 2
Keskkonnaseadustiku üldosa seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine RT IV, 24.01.2023, 14 Viimsi Vallavolikogu määrus 4 27.01.2023 - …
Viimsi Vallavolikogu 13.05.2008 määruse nr 10 „Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad ja Püünsi Kooli lasteaia lapsevanema poolt tasutava lasteaiatasu määrad ja tasumise kord“ muutmine RT IV, 24.01.2023, 13 Viimsi Vallavolikogu määrus 3
Viimsi Vallavolikogu 16.02.2021 määruse nr 3 „Eralasteaia ja eralapsehoiu teenuse toetamise kord“ muutmine RT IV, 24.01.2023, 12 Viimsi Vallavolikogu määrus 2

Kokku: 47| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json