Kronoloogia

Kõik osad, 25.11.2021

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Tapa Lasteaed Pisipõnn arengukava 2022-2027 kinnitamine RT IV, 25.11.2021, 4 Tapa Vallavalitsus määrus 9 28.11.2021 - 31.12.2027
Võru Lasteaed Päkapikk arengukava 2022-2024 RT IV, 25.11.2021, 3 Võru Linnavalitsus määrus 10 01.01.2022 - 31.12.2024
Tartu Forseliuse Kooli arengukava aastateks 2022 - 2026 RT IV, 25.11.2021, 2 Tartu Linnavalitsus määrus 26 28.11.2021 - 31.12.2026
Jõelähtme valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO asutamine ja põhimääruse kehtestamine RT IV, 25.11.2021, 1 Jõelähtme Vallavolikogu määrus 1 28.11.2021 - …
Eesti Keskerakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine RT III, 25.11.2021, 1 Riigikogu Juhatus otsus 180
Sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise leping nr 3.2-5/21/3081-1 RT I, 25.11.2021, 26 Transpordiamet leping
Nõuded eksperdiarvamusele ja looma, sealhulgas aretuslooma väärtuse arvutamise kord RT I, 25.11.2021, 25 Maaeluminister määrus 69 01.12.2021 - …
Veterinaarteenuse osutamise kohta arvestuse pidamise ning aruande ja andmete esitamise täpsemad nõuded ja kord RT I, 25.11.2021, 24 Maaeluminister määrus 68 01.12.2021 - …
Riikliku veterinaararstide registri põhimäärus RT I, 25.11.2021, 23 Maaeluminister määrus 67 01.12.2021 - …
Veterinaararsti sobivustesti koostamise, korraldamise ja hindamise ning sobivustesti tulemustest teatamise kord RT I, 25.11.2021, 22 Maaeluminister määrus 66 01.12.2021 - …
Veterinaararsti kutsetegevuse loa andmise aluseks olevate Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis ja Šveitsis veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu RT I, 25.11.2021, 21 Maaeluminister määrus 65 01.12.2021 - …
Toidu-, sööda- ja veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määr 2021. aastal RT I, 25.11.2021, 20 Maaeluminister määrus 78 01.12.2021 - 31.12.2021
Toidu-, sööda- ja veterinaarjärelevalve tasu maksmise, sularahas vastuvõtmise ja maksmise kontrollimise ning enammakstud järelevalvetasu tagastamise kord RT I, 25.11.2021, 19 Maaeluminister määrus 89 01.12.2021 - …
Põllumajanduskindlustustoetus RT I, 25.11.2021, 18 Maaeluminister määrus 44 01.12.2021 - …
Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus RT I, 25.11.2021, 17 Maaeluminister määrus 14 01.12.2021 - …
Ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetus RT I, 25.11.2021, 16 Maaeluminister määrus 48 01.12.2021 - …
Mesilaspere toetus RT I, 25.11.2021, 15 Maaeluminister määrus 12 01.12.2021 - …
Nõuded veise pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta RT I, 25.11.2021, 14 Põllumajandusminister määrus 90 01.12.2021 - …
Nõuded vasikate pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele RT I, 25.11.2021, 13 Põllumajandusminister määrus 78 01.12.2021 - …
Nõuded kanade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele RT I, 25.11.2021, 12 Põllumajandusminister määrus 59 01.12.2021 - …

Kokku: 31| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json