Kronoloogia

Kõik osad, 26.03.2021

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kose Gümnaasiumi õpilaste kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord RT IV, 26.03.2021, 27 Kose Vallavolikogu määrus 115 29.03.2021 - …
Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad RT IV, 26.03.2021, 26 Kehtna Vallavalitsus määrus 14 01.04.2021 - 03.12.2021
Põhja-Pärnumaa valla jäätmevaldajate registri põhimäärus RT IV, 26.03.2021, 25 Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus määrus 1 29.03.2021 - …
Viljandi linna 2021. aasta alaeelarvete I muutmine RT IV, 26.03.2021, 24 Viljandi Linnavalitsus määrus 4 29.03.2021 - 31.12.2021
Kose valla üldhariduskoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord RT IV, 26.03.2021, 23 Kose Vallavalitsus määrus 3 29.03.2021 - kehtetu
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord RT IV, 26.03.2021, 22 Saku Vallavolikogu määrus 5 01.09.2021 - …
Toila valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärad RT IV, 26.03.2021, 21 Toila Vallavalitsus määrus 2 29.03.2021 - kehtetu
Teenimede määramine Tabasalu alevikus RT IV, 26.03.2021, 20 Harku Vallavalitsus määrus 18 29.03.2021 - …
Harku Vallavalitsuse 18. veebruari 2013 määruse nr 18 "Teenimede määramine Tabasalu alevikus" muutmine RT IV, 26.03.2021, 19 Harku Vallavalitsus määrus 2
Toila valla eelarvest makstavate sotsiaalhüvitiste piirmäärad RT IV, 26.03.2021, 18 Toila Vallavalitsus määrus 2 29.03.2021 - …
Kaasava eelarve menetlemise kord RT IV, 26.03.2021, 17 Paide Linnavolikogu määrus 35 29.03.2021 - …
Kose valla üldhariduskoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord RT IV, 26.03.2021, 16 Kose Vallavalitsus määrus 5 29.03.2021 - …
Lääne-Nigula valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumine RT IV, 26.03.2021, 15 Lääne-Nigula Vallavolikogu määrus 28 29.03.2021 - …
Lääne-Nigula valla hallatavate asutuste töötajate tasustamise alused RT IV, 26.03.2021, 14 Lääne-Nigula Vallavolikogu määrus 4 29.03.2021 - …
Lääne-Nigula Vallavalitsuse palgajuhendi ja Lääne-Nigula Vallavalitsuse ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavate nõuete kehtestamine RT IV, 26.03.2021, 13 Lääne-Nigula Vallavolikogu määrus 2 29.03.2021 - …
Saku Vallavolikogu 17.08.2017 määruse nr 5 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ muutmine RT IV, 26.03.2021, 12 Saku Vallavolikogu määrus 5
Lääne-Nigula Vallavolikogu 21.11.2019 määruse nr 28 muutmine RT IV, 26.03.2021, 11 Lääne-Nigula Vallavolikogu määrus 4
Lapsehoiuteenuse ja eralasteaia toetamise kord RT IV, 26.03.2021, 10 Rakvere Linnavolikogu määrus 3 01.04.2021 - 31.08.2021
Lääne-Nigula Vallavolikogu määruste muutmine RT IV, 26.03.2021, 9 Lääne-Nigula Vallavolikogu määrus 3
Tori valla Tori piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniarendamise kava aastateks 2020-2032 RT IV, 26.03.2021, 8 Tori Vallavolikogu määrus 4 29.03.2021 - kehtetu

Kokku: 41| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json