Kronoloogia

Kõik osad, 26.11.2021

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Loksa linna munitsipaalharidusasutuste tegevuskulude arvestusliku maksumuse kinnitamine 2022. aastaks RT IV, 26.11.2021, 2 Loksa Linnavalitsus määrus 3 01.01.2022 - 31.12.2022
Ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord RT IV, 26.11.2021, 1 Häädemeeste Vallavalitsus määrus 4 29.11.2021 - …
Riigikogu juhatuse 24.11.2021 otsuse nr 182 muutmine RT III, 26.11.2021, 3 Riigikogu Juhatus otsus 187
Taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmise vähempakkumise korraldamise volitamine RT III, 26.11.2021, 2 Vabariigi Valitsus korraldus 398 25.11.2021 - …
Rahanduskomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine RT III, 26.11.2021, 1 Riigikogu Juhatus otsus 182
Välisministeeriumi teadaanne RT II, 26.11.2021, 1 Välisminister teadaanne
Vedelkütusevaru maksemäär RT I, 26.11.2021, 17 Majandus- ja taristuminister määrus 78 01.01.2022 - kehtetu
Vedelkütusevaru maksemäär RT I, 26.11.2021, 16 Majandus- ja taristuminister määrus 69 01.01.2022 - …
Ajutised püügikitsendused, püügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2022. aastal RT I, 26.11.2021, 15 Keskkonnaminister määrus 52 01.01.2023 - kehtetu
Salmonellooside tõrje eeskiri RT I, 26.11.2021, 14 Maaeluminister määrus 72 01.12.2021 - …
Põllumajandus- ja Toiduametile esitatava teatise sisu nõuded ning esitamise kord, laboris loomataudide ja zoonoossete haigusetekitajate laboratoorsete leidude kohta arvestuse pidamise ning selle kohta aruannete esitamise täpsem kord ja aruande sisu nõuded, nende zoonooside loetelu, mille haigusetekitajate leiust tuleb Põllumajandus-ja Toiduametit teavitada, ning muude loomataudide ja zoonoossete haigusetekitajate loetelu, mille leiu kohta peab labor arvestust pidama RT I, 26.11.2021, 13 Maaeluminister määrus 71 01.12.2021 - …
Ajutised püügikitsendused, püügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2022. aastal RT I, 26.11.2021, 12 Keskkonnaminister määrus 52 01.12.2021 - 31.12.2022
Raadiosageduste kasutamise tingimused ja tehnilised nõuded sagedusloast vabastatud raadioseadmetele RT I, 26.11.2021, 11 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 96 29.11.2021 - …
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 7. oktoobri 2011. a määruse nr 96 „Raadiosageduste kasutamise tingimused ja tehnilised nõuded sagedusloast vabastatud raadioseadmetele” muutmine RT I, 26.11.2021, 10 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister määrus 68
Loomsete saaduste ja nende käitlemise, sealhulgas looma enda tarbeks tapmise veterinaarnõuded RT I, 26.11.2021, 9 Maaeluminister määrus 70 01.12.2021 - …
2021. aasta õppekogunemiste aegade ja neis osalevate reservväelaste arvu kehtestamine RT I, 26.11.2021, 8 Kaitseminister määrus 14 29.11.2021 - 31.12.2021
Kaitseministri 4. oktoobri 2020. a määruse nr 14 „2021. aasta õppekogunemiste aegade ja neis osalevate reservväelaste arvu kehtestamine” muutmine RT I, 26.11.2021, 7 Kaitseminister määrus 16
Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus ja liigid, maksumärkide tellimise kord, maksumärgistatud alkoholi ja tubakatoodete teisele aktsiisilaopidajale lähetamise kord ning maksumärkide saatelehe andmekoosseis RT I, 26.11.2021, 6 Rahandusminister määrus 25 01.02.2022 - …
Rahandusministri 12. aprilli 2006. a määruse nr 25 „Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus ja liigid, maksumärkide tellimise kord, maksumärgistatud alkoholi ja tubakatoodete teisele aktsiisilaopidajale lähetamise kord ning maksumärkide saatelehe andmekoosseis” muutmine RT I, 26.11.2021, 5 Rahandusminister määrus 30
Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest antavate sporditoetuste liigid ning toetuse taotlemise, taotleja hindamise, toetuse määramise ja määramisest keeldumise tingimused ja kord RT I, 26.11.2021, 4 Kultuuriminister määrus 12 29.11.2021 - …

Kokku: 23| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json