Kronoloogia

Kõik osad, 27.03.2021

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Luunja Keskkooli töötajate koosseisu kinnitamise kord RT IV, 27.03.2021, 25 Luunja Vallavolikogu määrus 5 30.03.2021 - …
Liivi Muuseumi arengukava kinnitamine RT IV, 27.03.2021, 24 Peipsiääre Vallavolikogu määrus 8 30.03.2021 - 31.12.2026
Viimsi valla 2021. aasta eelarve artiklite jaotuse kinnitamine RT IV, 27.03.2021, 23 Viimsi Vallavalitsus määrus 5 30.03.2021 - 31.12.2021
Rapla valla 2021. a I lisaeelarve RT IV, 27.03.2021, 22 Rapla Vallavolikogu määrus 6 30.03.2021 - 31.12.2021
Võru maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 3 „Tegevuskavad ja seirenäitajad” RT IV, 27.03.2021, 21 Setomaa Vallavolikogu määrus 4 31.03.2021 - kehtetu
Volituste andmine Tallinna linna ametiasutustele katastriüksuste moodustamisega ja kinnistamisega seotud toimingute tegemiseks ning Tallinna Linnavalitsuse määruste ja korralduste kehtetuks tunnistamine RT IV, 27.03.2021, 20 Tallinna Linnavalitsus määrus 98 30.03.2021 - kehtetu
Võru maakonna arengustrateegia 2019-2035+ RT IV, 27.03.2021, 19 Antsla Vallavolikogu määrus 31 31.03.2021 - …
Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr RT IV, 27.03.2021, 18 Maardu Linnavolikogu määrus 66 30.03.2021 - …
Võru maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 3 „Tegevuskava 2019-2022 ja seirenäitajad” heakskiitmine RT IV, 27.03.2021, 17 Antsla Vallavolikogu määrus 13 31.03.2021 - kehtetu
Võru maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 3 „Tegevuskavad ja seirenäitajad” RT IV, 27.03.2021, 16 Setomaa Vallavolikogu määrus 3 31.03.2021 - …
Katastriüksuse moodustamise ja kinnistamise toimingute delegeerimine Tallinna Linnavaraametile ja Tallinna Linnaplaneerimise Ametile RT IV, 27.03.2021, 15 Tallinna Linnavalitsus määrus 10 30.03.2021 - …
Haljala valla põhimäärus RT IV, 27.03.2021, 14 Haljala Vallavolikogu määrus 13 30.03.2021 - …
Vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmetele ning vallavolikogu komisjonide liikmetele hüvituse maksmise kord RT IV, 27.03.2021, 13 Haljala Vallavolikogu määrus 5 30.03.2021 - …
Haljala valla koolieelsetes lasteasutustes muude kulude rahastamisel vanemate poolt kaetava osa suuruse kehtestamine RT IV, 27.03.2021, 12 Haljala Vallavolikogu määrus 8 30.03.2021 - …
Munitsipaaleluruumi üüri summa arvestamine RT IV, 27.03.2021, 11 Kehtna Vallavalitsus määrus 2 01.04.2021 - kehtetu
Vasalemma valla koolieelse lasteasutuse ja huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi tingimused ja kord RT IV, 27.03.2021, 10 Vasalemma Vallavalitsus määrus 2 30.03.2021 - 24.06.2021
Üüri piirmäära kehtestamine RT IV, 27.03.2021, 9 Järvakandi Vallavalitsus määrus 3 01.04.2021 - kehtetu
Kehtna Rahvaraamatukogu avaliku internetipunkti eeskirja kinnitamine RT IV, 27.03.2021, 8 Kehtna Vallavalitsus määrus 1 01.04.2021 - kehtetu
Maardu Linnavolikogu 24.05.2016 määruse nr 66 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" muutmine RT IV, 27.03.2021, 7 Maardu Linnavolikogu määrus 95
Antsla vallavolikogu 18.12.2018. a määruse nr 31 „Võru maakonna arengustrateegia 2019-2035+” muutmine RT IV, 27.03.2021, 6 Antsla Vallavolikogu määrus 9

Kokku: 27| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json