Kronoloogia

Kõik osad, 27.04.2022

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks üürile andmisel korraldatava eelläbirääkimistega pakkumise alghinnad ja otsustuskorras üürile andmisel kohaldatavad üürimäärad RT IV, 27.04.2022, 48 Tallinna Linnavalitsus määrus 23 30.04.2022 - …
UNESCO maailmapärandi Tallinna nõukogu põhimäärus RT IV, 27.04.2022, 47 Tallinna Linnavalitsus määrus 94 30.04.2022 - …
Kuusalu valla reovee kohtkäitlemise ja äraveo eeskiri RT IV, 27.04.2022, 46 Kuusalu Vallavolikogu määrus 8 30.04.2022 - …
Korrakaitsekomisjoni põhimääruse kinnitamine RT IV, 27.04.2022, 45 Kuusalu Vallavolikogu määrus 12 30.04.2022 - kehtetu
Külaelukomisjoni põhimääruse kinnitamine RT IV, 27.04.2022, 44 Kuusalu Vallavolikogu määrus 25 30.04.2022 - kehtetu
Kuusalu valla kaugkütte piirkondade määramine, võrguga liitumise ja eraldumise tingimused ja kord ning nõuded piirhindade kooskõlastamiseks RT IV, 27.04.2022, 43 Kuusalu Vallavolikogu määrus 26 30.04.2022 - …
Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra kinnitamine RT IV, 27.04.2022, 42 Kuusalu Vallavolikogu määrus 28 30.04.2022 - kehtetu
Eelarve- ja arengukomisjoni põhimäärus RT IV, 27.04.2022, 41 Kuusalu Vallavolikogu määrus 5 30.04.2022 - …
Kuusalu valla haridustöötajate töötasustamise alused RT IV, 27.04.2022, 40 Kuusalu Vallavolikogu määrus 9 30.04.2022 - kehtetu
Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord RT IV, 27.04.2022, 39 Märjamaa Vallavolikogu määrus 29 30.04.2022 - …
Noorte omaalgatuse toetamise kord RT IV, 27.04.2022, 38 Võru Vallavolikogu määrus 72 30.04.2022 - …
Võru valla aleviku- ja külavanema statuut RT IV, 27.04.2022, 37 Võru Vallavolikogu määrus 81 30.04.2022 - …
Võru Vallavalitsusele ülesannete delegeerimine RT IV, 27.04.2022, 36 Võru Vallavolikogu määrus 39 30.04.2022 - …
Kohanime määramise kord RT IV, 27.04.2022, 35 Sõmerpalu Vallavolikogu määrus 8 30.04.2022 - kehtetu
Kohanime määramise kord Võru vallas RT IV, 27.04.2022, 34 Võru Vallavolikogu määrus 13 30.04.2022 - kehtetu
Saku Vallavalitsuse palgajuhend RT IV, 27.04.2022, 33 Saku Vallavolikogu määrus 3 30.04.2022 - …
Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord RT IV, 27.04.2022, 32 Jõhvi Vallavolikogu määrus 24 30.04.2022 - 29.05.2022
Jõhvi valla kaasava eelarve koostamise ja täitmise kord RT IV, 27.04.2022, 31 Jõhvi Vallavolikogu määrus 85 30.04.2022 - …
Jõhvi valla ametiasutuste palgajuhend RT IV, 27.04.2022, 30 Jõhvi Vallavolikogu määrus 87 30.04.2022 - …
Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri RT IV, 27.04.2022, 29 Jõhvi Vallavolikogu määrus 110 30.04.2022 - kehtetu

Kokku: 65| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json