Kronoloogia

Kõik osad, 27.05.2022

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuded ja kord RT IV, 27.05.2022, 29 Toila Vallavolikogu määrus 8 30.05.2022 - …
Toila valla 2022.aasta 1.lisaeelarve vastuvõtmine RT IV, 27.05.2022, 28 Toila Vallavolikogu määrus 7 30.05.2022 - 31.12.2022
Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine RT IV, 27.05.2022, 27 Kuusalu Vallavolikogu määrus 11 30.05.2022 - …
Volikogu esimehele, aseesimehele, volikogu liikmetele, komisjonide esimeestele ja liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord RT IV, 27.05.2022, 26 Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu määrus 5 30.05.2022 - …
Kavastu Algkool-Lasteaia direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord RT IV, 27.05.2022, 25 Luunja Vallavalitsus määrus 151 30.05.2022 - kehtetu
Luunja valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord RT IV, 27.05.2022, 24 Luunja Vallavalitsus määrus 1 30.05.2022 - …
Eralasteasutuse ja eraüldhariduskooli toetamise kord RT IV, 27.05.2022, 23 Hiiumaa Vallavolikogu määrus 125 30.05.2022 - …
Jõhvi valla eelarvest avalikul liiniveol sõidusoodustuse andmise ja ühistransporditeenuse toetamise kord RT IV, 27.05.2022, 22 Jõhvi Vallavolikogu määrus 27 30.05.2022 - kehtetu
Volikogu ja valitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord RT IV, 27.05.2022, 21 Jõhvi Vallavolikogu määrus 121 30.05.2022 - …
Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord RT IV, 27.05.2022, 20 Jõhvi Vallavolikogu määrus 24 30.05.2022 - …
Noorte huvihariduse ja huvitegevuse transpordikulude katmise kord RT IV, 27.05.2022, 19 Räpina Vallavolikogu määrus 29 30.05.2022 - …
Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseumi põhimäärus RT IV, 27.05.2022, 18 Räpina Vallavolikogu määrus 19 30.05.2022 - kehtetu
Üüri piirmäärade kehtestamine RT IV, 27.05.2022, 17 Saarde Vallavolikogu määrus 13 30.05.2022 - kehtetu
Saarde valla noortevolikogu põhimäärus RT IV, 27.05.2022, 16 Saarde Vallavolikogu määrus 6 30.05.2022 - …
Vallavara valitsemise kord RT IV, 27.05.2022, 15 Põltsamaa Vallavolikogu määrus 9 30.05.2022 - …
Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel RT IV, 27.05.2022, 14 Põltsamaa Vallavolikogu määrus 11 01.06.2022 - …
Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 14.12.2017 määrusega nr 5 vastu võetud "Volikogu esimehele, aseesimehele, volikogu liikmetele, komisjonide esimeestele ja liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord" muutmine RT IV, 27.05.2022, 13 Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu määrus 6
Luunja Vallavalitsuse 21.05.2014 määruse nr 151 "Kavastu Algkool-Lasteaia direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord" kehtetuks tunnistamine RT IV, 27.05.2022, 12 Luunja Vallavalitsus määrus 3
Luunja Vallavalitsuse 16.03.2022 määruse nr 1 “Luunja valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord” muutmine RT IV, 27.05.2022, 11 Luunja Vallavalitsus määrus 2
Hiiumaa Vallavolikogu 17.06.2021 määruse nr 125 „Eralasteasutuse ja eraüldhariduskooli toetamise kord“ muutmine RT IV, 27.05.2022, 10 Hiiumaa Vallavolikogu määrus 13

Kokku: 108| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json