Kronoloogia

Kõik osad, 29.04.2022

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Mustvee Linnavolikogu 19.12.2008 määruse nr 14 „Soojusenergia müügihinna muutmine“ kehtetuks tunnistamine RT IV, 29.04.2022, 13 Mustvee Vallavolikogu määrus 6
Elva Valla 2022. aasta eelarve kinnitamine RT IV, 29.04.2022, 12 Elva Vallavolikogu määrus 4 02.05.2022 - 31.12.2022
Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri RT IV, 29.04.2022, 11 Elva Vallavolikogu määrus 76 02.05.2022 - kehtetu
Konkursi ”Nõo valla Omaalgatuse Fondist rahalise toetuse taotlemine”dokumendivormide kinnitamine RT IV, 29.04.2022, 10 Nõo Vallavalitsus määrus 5 02.05.2022 - …
Elva valla 2022. aasta eelarve I lisaeelarve kinnitamine ja Elva valla 2022. aasta eelarve muutmine RT IV, 29.04.2022, 9 Elva Vallavolikogu määrus 7 02.05.2022 - 31.12.2022
Elva valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri RT IV, 29.04.2022, 8 Elva Vallavolikogu määrus 8 02.05.2022 - …
Määruse osaline kehtetuks tunnistamine RT IV, 29.04.2022, 7 Nõo Vallavalitsus määrus 5
Koolieelsetes lasteasutustes lapsevanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord RT IV, 29.04.2022, 6 Jõelähtme Vallavolikogu määrus 5 02.05.2022 - …
Toimetulekut soodustavate sotsiaaltoetuste maksmise kord RT IV, 29.04.2022, 5 Jõelähtme Vallavolikogu määrus 75 02.05.2022 - …
Sotsiaalhoolekande seadusega kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesannete täitmise Jõelähtme Vallavalitsusele delegeerimine RT IV, 29.04.2022, 4 Jõelähtme Vallavolikogu määrus 67 02.05.2022 - kehtetu
Sotsiaalhoolekande seadusega kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesannete täitmiseks volituste andmine RT IV, 29.04.2022, 3 Jõelähtme Vallavolikogu määrus 16 02.05.2022 - …
Jõelähtme Vallavolikogu 15.04.2021 määruse nr 75 „Toimetulekut soodustavate sotsiaaltoetuste maksmise kord“ muutmine RT IV, 29.04.2022, 2 Jõelähtme Vallavolikogu määrus 15
Jõelähtme Vallavolikogu 16.12.2021 määruse nr 5 „Koolieelsetes lasteasutustes lapsevanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord“ muutmine RT IV, 29.04.2022, 1 Jõelähtme Vallavolikogu määrus 14
2021/2022., 2022/2023. ja 2023/2024. õppeaasta koolivaheajad RT I, 29.04.2022, 18 Haridus- ja teadusminister määrus 32 02.05.2022 - 31.08.2024
Haridus- ja teadusministri 9. septembri 2020. a määruse nr 32 „2021/2022., 2022/2023. ja 2023/2024. õppeaasta koolivaheajad” muutmine RT I, 29.04.2022, 17 Haridus- ja teadusminister määrus 10
Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks, toetuse määrad ning toetuse tagasinõudmise kord RT I, 29.04.2022, 16 Keskkonnaminister määrus 62 02.05.2022 - …
Keskkonnaministri 1. juuni 2004. a määruse nr 62 „Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks, toetuse määrad ning toetuse tagasinõudmise kord” muutmine RT I, 29.04.2022, 15 Keskkonnaminister määrus 19
Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded RT I, 29.04.2022, 14 Sotsiaalminister määrus 128 01.07.2024 - kehtetu
Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni töökord, tervishoiuteenuse kvaliteedile hinnangu andmise kord ja komisjoni moodustamine RT I, 29.04.2022, 13 Sotsiaalminister määrus 27 01.07.2024 - kehtetu
Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75 RT I, 29.04.2022, 12 Vabariigi Valitsus määrus 308 09.05.2022 - kehtetu

Kokku: 31| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json