Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus


Uudise kuupäev: 21.12.2016
Jõustub:01.01.2017, osaliselt 01.01.2018
Riigi Teatajas avaldati sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus.

Seadusega muudetakse sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud raske ja sügava puudega lapse lapsehoiuteenus kohaliku omavalitsuse poolt korraldatavaks sotsiaalteenuseks, kellel on parem ülevaade enda kogukonna laste  ja perede vajadustest. Edaspidi toimub riigieelarvest rahastatud raske ja sügava puudega lapsehoiuteenuse rahastus läbi kohalike omavalitsuste toetusfondi.

Kohaliku omavalitsuse poolt korraldatav lapsehoiuteenus hõlmab edaspidi ka raske ja sügava puudega lapsi sellise erisusega, et riik katab osaliselt puudest tuleneva rahastuse lisavajaduse. Kooskõlas riigieelarve seadusega jagatakse riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse vahendid kohalikele omavalitsustele vastavalt teenust vajavate laste arvule. 

Ühtlasi on seaduse eesmärk suurendada sügava puudega laste vanematele lapsehoiuteenuse kättesaadavusest, mis annab senisest suuremad võimalused osaleda aktiivselt tööturul ning tagab sügava puudega lastele turvalise hoiu .


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json