Uudise kuupäev : 03.07.2017
Jõustub : 01.09.2017, osaliselt 01.01.2018, 18.10.2018, 01.01.2019.
      Riigi Teatajas avaldati uus riigihangete seadus.

Seaduse peamiseks eesmärgiks on suurendada riigihangete läbiviimise paindlikkust ning vähendada hankemenetluse kulusid. Tõstetakse riigihangete piirmäärasid, mis võimaldab senisest ulatuslikumalt kasutada lihthankeid. Ühtlasi luuakse paremad eeldused väikestele ja keskmistele ettevõtjatele juurdepääsuks hangetele, sest piirab ostja õigust nõuda konkursil osalemiseks suurt majanduskäivet ning kohustab ostjat täiendavalt põhjendama, miks ta ei soovi suurt hanget jagada väiksemateks.

Seadusega nähakse ette uus hankemenetluse liik – innovatsioonipartnerlus, mida saab kasutada turul puuduva innovaatilise toote, teenuse või ehitustöö arendamiseks ja soetamiseks. Samuti luuakse alused üleminekuks paberivabale e-riigihangete korraldamisele.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

Viited


Viited muudatustele


https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json