Justiitsministeerium kutsub osalema 2017/2018. aasta era- ja avaliku õiguse ning õigusloomealaste teadustööde konkursil