Turismiseaduse, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seadus.