Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus


Uudise kuupäev: 28.12.2017
Jõustub:01.07.2020, osaliselt 01.03.2018 ja 01.09.2019
Riigi Teatajas avaldati perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus.

Seadusega muudetakse vanemahüvitise skeemi paindlikumaks, luuakse paremad võimalused töö- ja pereelu ühitamiseks ning soodustatakse hoolduskoormuse ühtlasemat jaotumist vanemate vahel.

Muudatustega pikendatakse isapuhkust seniselt 10-lt päevalt 30-le ja isadele antakse täiendav 30-päevane õigus vanemahüvitisele. Vanematel võimaldatakse vanemahüvitist välja võtta kolme aasta jooksul. 

Ühtlasi muudetakse vanemahüvitisega samal ajal töise tulu teenimise korral vanemahüvitise vähendamise valemit nii, et hüvitist ei vähendataks juhul, kui isik teenib alla pooleteisekordse keskmise palga ulatuses töist tulu. Seadusega muudetakse vanemahüvitise arvutamise aluseks olevat perioodi ning seatakse see sõltuvusse lapse sünnikuupäevast. Täiendavalt kehtestatakse kolmikute ja enamaarvuliste mitmike toetus. 


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json