2017. aasta Riigi Teataja kasutajate rahulolu küsitluse tulemused