Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seadus