Ametiühingute seaduse ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seadus