Huvitavad leiud vanadest Riigi Teatajatest


Uudise kuupäev : 09.11.2018
      Riigi Teatajast on leitud kolm tänapäeval kummaliselt mõjuvat huvipakkuvat akti:

1. Võrdõigusliku volinikul oleks olnud palju tööd :) Alltoodud 1924. aasta aktist saame teada, et meestöölistele olid natuuras makstavad tasud suuremad, kui nais- või lapstöölistele. 

Töölistele makstavad natuuratasud 


2. Kadrioru pargivahtidele oli ettenähtud vormiriietus.

Wabariigi Walitsuse poolt 10. oktoobril 1924 a. wastu wõetud Kadrioru pargiwahtide wormiriiete määrus


3. Uute maksude kehtestamiseks leiaksid ennesõjaaegsest Riigi Teatajast ideid ka poliitikud. 

Riigikogu poolt 4. augustil 1923 a. wastuwõetud tulitikumaksu seadus https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json