Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev: 27.02.2019
Jõustub:01.01.2020
Riigi Teatajas avaldati puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seadus.

Seadusega tõstetakse keskmise ja raske puudega lapse sotsiaaltoetused praegusega võrreldes kahekordseks ning sügava puudega lapse toetuse kolmekordseks.

Puuetega laste toetuse suuruse aluseks on sotsiaaltoetuse määr, mida ei ole 2006. aastast alates muudetud. Seadusemuudatuse tulemusena hakatakse uuest aastast maksma keskmise puudega lapsele toetust 138 eurot ja raske puudega lapsele 161 eurot. Sügava puudega lapsele hakatakse toetust maksma 241 eurot.

Seaduse eesmärk on suurendada puudega laste toetusi nii, et see tagaks igale abivajajale iseseisva toimetuleku, toetaks nende sotsiaalset hakkamasaamist ja looks toimetulekuks võrdsed võimalused. Samuti soodustab puudest tingitud lisakulude osaline hüvitamine õppimist ja töötamist ning aitab täita abivajaja rehabilitatsiooniplaani.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json