Väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev: 01.03.2019
Jõustub:01.01.2020
Riigi Teatajas avaldati väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus.

Seadus lihtsustab väetiste registreerimist, muutes näiteks soodsamaks uute ja väikestes kogustes müüdavate väetiste Eesti turule toomise.

Seaduse üheks eesmärgiks on tagada tõhus järelevalve „EÜ VÄETIS” märgistusega väetiste üle riigisisesel turul. Edaspidi peavad kõik Eestis tegutsevad väetisekäitlejad, kaasa arvatud märgistusega „EÜ VÄETIS“ toote turustajad, esitama majandustegevusteate, mille alusel kantakse käitleja ja tema müüdav väetis registrisse. See võimaldab saada väetiseregistrist tegelikke ja ajakohaseid andmeid Eesti väetiseturust.

Seadusega ajakohastatakse käideldavate väetiste riigilõivusüsteemi, mille tulemusena väheneb nii väetise käitlejate riigilõivu arvestamise ja tasumisega kaasnev halduskoormus kui ka järelevalveasutuse poolt andmete kontrollimisega kaasnev aja- ja ressursikulu. 

Lisaks kaovad lõivud, mis on ettenähtud väetise registrisse kandmise, registrikande muutmise ja kinnitatud väljavõtte eest. Riigilõivu tuleb edaspidi maksta üks kord aastas senise kahe korra asemel. 


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json