Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev: 01.03.2019
Jõustub:01.09.2019
Riigi Teatajas avaldati põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus.

Seadus annab koolidele võimaluse rakendada mõjutusmeetmeid õpilase suhtes, kelle kasutuses on koolis keelatud ese või aine.

Seadus näeb ette turvalisuse tagamiseks, ohuolukordade ennetamiseks ja vajadusel sekkumiseks õpilasele koolis keelatud esemete ja ainete loetelu ning reguleerib keelatud esemete äravõtmise ja hoiule võtmise.

Põhjendatud kahtluse korral lubatakse kontrollida õpilase kasutuses olevaid asju, sealhulgas riideid ja tema kasutuses olevat suletud kappi.

Õpilaselt keelatud eseme või aine äravõtmine ja selle olemasolu kontrollimine tema tahte vastaselt on võimalik vaid vahetu ohu korral elule, tervisele või võõrale asjale. Seaduse järgi peab loodava mõjutusmeetme kohaldajal olema selleks vajalik ettevalmistus.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json