Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev: 07.03.2019
Jõustub:17.03.2019
Riigi Teatajas avaldati Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seadus.

Seaduse eesmärk on vähendada bürokraatiat Riigikogu töökorralduses ning muuta töökulg kiiremaks ja paindlikumaks.

Seadusega antakse Riigikogu juhatuse pädevusse määrata lisaks alatistele komisjonidele ka eri-, uurimis- ja probleemkomisjonide isikkoosseisud ning kinnitada muudatused nendes.

Lisaks muudetakse paindlikumaks täiskogu töökorraldus. Kui seni kehtis põhimõte, et arupärimistele vastatakse üksnes esmaspäevastel istungitel ning eelnõude lugemised toimuvad teisipäevastel, kolmapäevastel ja neljapäevastel istungitel, siis edaspidi on võimalik arupärimistele vastata ja eelnõude lugemisi läbi viia kõikidel istungipäevadel. Esmaspäevasele istungile kehtestatakse kellaajaline piirang.

Seadusega täpsustatakse valitsusele, peaministrile või  ministrile umbusalduse avaldamise arutelu regulatsiooni. Samuti tehakse normitehnilisi muudatusi.

Lisaks pikendatakse Riigikogu infotundi ühe tunni võrra, tuues selle algusaeg varasemaks. Infotunnis antakse küsimuse esitamiseks aega kaks minutit senise ühe minuti asemel ning vastamiseks kolm minutit kahe minuti asemel.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json