Kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus


Uudise kuupäev: 12.03.2019
Jõustub:01.01.2020, osaliselt 23.03.2019
Riigi Teatajas avaldati kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus.

Seadusega luuakse võimalus kohtunikele valveaja eest lisatasu maksta.

Valveaja lisatasustamise eesmärk on tagada sujuv õigusemõistmine ka kohtu töövälisel ajal olukordades, kus seadus seda ette näeb, arvestades, et kohtunike palgasüsteem peab olema kooskõlas kohtunikele esitatavate kõrgendatud ametialaste nõudmiste ja piirangutega ning soodustama kestvat ja kvaliteetset teenistussuhet.

Kehtiv regulatsioon ei võimalda kohtunikule lisatasu maksta siis, kui kohtunik peab riigipühadel ja nädalavahetustel tegema menetlusseadustikes sätestatud kiireloomulisi menetlustoiminguid või olema nende tegemiseks kättesaadav (st olema valves). Valveaeg ei ole kohtuniku ametipalga sees.

Lisaks nähakse seadusemuudatusega ette, et kui Riigikohtu liige soovib ametist vabastamist omal soovil või vanuse tõttu, siis vabastab Riigikohtu liikme ametist Riigikohtu üldkogu, mitte Riigikogu.Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json