Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus


Uudise kuupäev: 13.03.2019
Jõustub:15.03.2019, osaliselt 01.09.2019 ja 14.12.2019
Riigi Teatajas avaldati isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus.

Seaduses on sätestatud isikuandmete töötlemise täpsed eesmärgid ja alused ning isikuandmete töötlemise lubatud ulatus.

Seadusega uuendatakse andmekogude regulatsioone – täiendatakse isikuandmete töötlemise eesmärke ja andmekoosseise ning piiratakse andmete säilitamise tähtaega. Andmekogude põhimääruste kehtestamine on viidud võimalusel valitsuse tasandilt ministri pädevusse.

Muudatusi tehakse 126 seaduses.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json