Eesti Maaülikooli seadus


Uudise kuupäev: 13.03.2019
Jõustub:01.09.2019
Riigi Teatajas avaldati Eesti Maaülikooli seadus.

Seadusega kehtestatakse ülikooli eesmärk, ülesanded, juhtimise ja rahastamise alused.
 
Ülikooli vastutusalasse kuuluvad maaelu ja maamajanduse arendamisega seotud valdkonnad. Uuendatakse ülikooli juhtimisstruktuuri, kus ülikooli juhivad nõukogu, senat ja rektor. Seaduse järgi on ülikoolis strateegilisi otsuseid tegev ja väliseid liikmeid kaasav seitsmeliikmeline nõukogu, kelle koosseisu määrab viieks aastaks valitsus. Seadusega nähakse täiendavalt ülikooli juhtorganina ette senat, kes on vastutav õppe- ning teadus- ja arendustegevuse küsimustes. Senatil on õigus anda oma pädevuse piires välja määrusi ja võtta vastu otsuseid. Rektor ülikooli juhtorganina ja senati esimehena vastutab ülikooli põhikirja, arengukava ja eelarve täitmise eest.

Ülikooli tegevust rahastatakse riigieelarvest ja rahastamise aluseid ei muudeta. Võrreldes kehtiva õigusega nähakse ette muudatus erakooli või eraõigusliku teadus- ja arendusasutuse asutamise kohta. Kui praegu on selle asutamine võimalik juhul, kui tegemist on sihtasutusega, mille üheks asutajaks on riik, siis seadusemuudatuse järgi ei ole ülikooli asutatud eraõiguslikul juriidilisel isikul õigust asutada erakooli või eraõiguslikku teadus- ja arendusasutust.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

Seonduvad õigusaktid


Viited


/otsingu_soovitused.json