Eesti Vabariigi ja Valgevene Vabariigi sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seadus


Uudise kuupäev: 14.03.2019
Jõustub:24.03.2019
Riigi Teatajas avaldati Eesti Vabariigi ja Valgevene Vabariigi sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seadus.

Seadus tagab isikutele ühest riigist teise liikumisel pensionikindlustuse. Samuti määratakse kindlaks, millise riigi õigust kohaldatakse nende isikute töötasult makstavate maksude suhtes, kes elavad ühes, aga töötavad teises riigis või on lähetatud tööle teise riiki.

Leping puudutab Eestis ja Valgevenes elavaid vanaduspensioniealisi isikuid, kes soovivad saada vanaduspensioni ja samuti tööeas isikuid ja lapsi, kes soovivad teises riigis saada oma sooduspensioni või toitjakaotuspensioni. Lisaks puudutab leping tööealisi isikuid, kes elavad ühes ja töötavad teises riigis (nt transpordiettevõtetes töötavad isikud, meremehed, ettevõtjad) või on lähetatud tööle teise riiki. Üldjuhul rakendatakse lepingupoole territooriumil töötava isiku suhtes selle riigi õigusakte, kus isik reaalselt töötab (erandid on nt laevapere liikmed). Statistikaameti andmetel elas 2017. aasta alguses Eestis umbes 11 800 valgevenelast.

Vastavalt artiklile 18 jõustub leping seitsmenda kuu esimesel päeval pärast seda kuupäeva, kui lepingupooled kinnitasid diplomaatiliste kanalite kaudu kirjalikke teateid vahetades, et lepingu jõustumiseks vajalikud õigustoimingud on tehtud. Kirjalike teadete vahetamise kuupäevaks loetakse viimase kirjaliku teate kättesaamise kuupäeva. Ooteaeg enne lepingu jõustumist on vajalik, et ette valmistada lepingu rakendamine. Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json