Riikliku statistika seaduse ja avaliku teabe seaduse muutmise seadus


Uudise kuupäev: 15.03.2019
Jõustub:01.04.2019
Riigi Teatajas avaldati riikliku statistika seaduse ja avaliku teabe seaduse muutmise seadus.

Seadus võimaldab andmekogudes olevaid andmeid omavahel siduda, osutada paremaid teenuseid, vähendada halduskoormust ning teha juba kogutud andmete alusel riiklikku statistikat.

Seadus näeb andmete kogumisel ette nende ühekordse küsimise põhimõtte, et vähendada andmete esitajate halduskoormust ja tagada riigi tõhusam toimimine. Andmekogu kasutatakse seaduses ja selle alusel antud õigusaktis või rahvusvahelises lepingus sätestatud ülesannete täitmiseks. Kui nende ülesannete täitmiseks on mõnes andmekogus juba vajalikud andmed olemas, siis tuleb neid andmeid ka kasutada, mitte täiendavalt küsida.


Täpsemalt saab seaduse ja menetlusteabega tutvuda siin

/otsingu_soovitused.json